Zo regelt u een hypotheek voor uw zelfbouwhuis

U kiest voor zelfbouw en weet precies hoe uw droomhuis er uit zal gaan zien. Maar wat komt er bij kijken om het ook financieel rond te krijgen? Waar moet u op letten en wat moet u in dit geval aanleveren voor een nieuwbouwhypotheek? Een financieel adviseur spijkert u bij.

In kort bestek komt het er om neer dat u eerst kijkt wat er financieel haalbaar voor u is. Welke maandlasten zijn realistisch? Zodra u dat weet, kunt u met een duidelijk plan én tekening van uw nieuwbouwhuis plus een raming van de kosten naar een hypotheekadviseur. U moet met andere woorden weten wat u wilt en wat u nodig denkt te hebben om uw droomhuis te kunnen realiseren. Volgens hypotheekadviseur Hans Ridder van Melior in De Lier is het handig om dan al overleg gehad te hebben met een aannemer of – nog beter – met een onafhankelijk bouwadviseur. “Die kan een berekening maken en u inzicht kan geven in de kosten van uw project.”

Welke papieren?

Wat neemt u mee naar de financieel adviseur:

  • De tekening van uw nieuwbouwhuis
  • Vrij nauwkeurige raming van de kosten
  • Aanneemovereenkomst (dit is geen vereiste bij het eerste bezoek aan de adviseur, maar mag in een later stadium niet ontbreken)
  • De vergunning (van de gemeente) om op de locatie van uw keuze te mogen bouwen (ook niet vereist bij eerste bezoek aan de adviseur, maar mag in een later stadium eveneens niet ontbreken).

Plankosten en Stichtingskosten

Bij zelfbouw heeft u te maken met Plankosten en Stichtingskosten. Het woord zegt het eigenlijk al als het gaat om Plankosten: dit zijn de kosten die u maakt voordat de bouw van start gaat. Het kan gaan om de kosten die gemoeid zijn bij het laten maken van een bouwtekening door een architect, de kosten van een bouwvergunning (leges) en bijvoorbeeld de kosten van een onafhankelijk adviseur die een berekening maakt van de totale kosten die met het zelfbouwproject gemoeid zijn. Bij Stichtingskosten gaat het onder andere om de kosten van de grond en de kosten die u maakt als u een aannemer de opdracht geeft om het huis te gaan bouwen.

Taxatierapport en andere extra kosten

Kiest u voor zelfbouw dan zal u waarschijnlijk een taxatierapport moeten laten opmaken van de nog te bouwen woning. Dat is niet het geval bij reguliere bouw als u een woning koopt van een projectontwikkelaar. Een bank die een hypotheek verstrekt wil weten of de woning die u zelf gaat bouwen of in eigen beheer laat bouwen een courant pand is. Dat is bij een reguliere nieuwbouwwoning makkelijker in te schatten. Andere kosten waar u mee te maken kunt krijgen zijn de aansluitkosten voor de nutsvoorzieningen. Deze komen vaak apart als u kiest voor zelfbouw.

Niet te krappe buffer

Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat de kosten meer kunnen oplopen dan voorzien vanwege tegenvallers of andere verrassingen die voorbij komen. Hans Ridder meent dat iedereen die kiest voor zelfbouw rekening moet houden met een marge. Hij stelt dat een marge van ongeveer twintig procent voldoende zou moeten zijn. Ook al is de kans op foutieve aannames minder groot als u van te voren een onafhankelijke bouwkostenadviseur heeft ingeschakeld. “Het helpt natuurlijk ook als u niet al het werk hoeft uit te besteden. Als u zelf kunt stuken bijvoorbeeld of zelf de leidingen aan kunt leggen. Dat scheelt in de kosten.”

Voorwaarden zijn (vrijwel) gelijk

Of u nu kiest voor reguliere nieuwbouw via een projectontwikkelaar of voor zelfbouw, de hypotheekrente die de bank rekent blijft gelijk. Ook de voorwaarden verschillen niet echt, ook al zijn er banken die als er sprake is van zelfbouw een bouwgarantie eisen. Dit is een verzekering voor het geval een bouwer of aannemer failliet gaat of om een andere reden het werk niet kan afronden. De kosten die met een bouwgarantie zijn gemoeid bedragen ongeveer 1,5 tot 2 procent van de bouwsom.

Nog een paar tips

Consumenten moeten zich volgens Hans Ridder realiseren dat het een tijdrovend en langdurig project is als ze beginnen aan zelfbouw. Aan de andere kant ziet in de praktijk regelmatig hoe blij consumenten worden van hun zelfbouwproject. Zijn advies is dan ook om u niet uit het veld te laten slaan als het even tegen zit. “Ik zie mensen keer op keer blij worden als ze in hun zelfbouwhuis trekken. Het is de moeite meer dan waard.” Ook wil hij aan consumenten de tip meegeven zoveel mogelijk samen te werken met toekomstige buren als het om aangrenzende woningen gaat in een zelfbouwproject. “Uit financieel oogpunt kan het nuttig zijn om dan samen te werken. De toekomstige buren hoeven niet allemaal aparte zijgevels te (laten) bouwen. Door samen op te trekken kunt u rekenen op een beter resultaat en het scheelt in de kosten.”

Meer informatie: