Zorgen over stikstof? Stel vragen aan de ontwikkelaar

Ontwikkelaars bespreken de bouwvrijstelling

Op woensdag 2 november werd er een streep gezet door de bouwvrijstelling. Wat houdt de bouwvrijstelling in en wat zijn nu de gevolgen voor de nieuwbouw?

De bouwvrijstelling houdt in dat de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase van projecten niet meetelt bij het aanvragen van een vergunning. Begin november zette de Raad van State in de zogeheten Porthos-zaak een streep door deze vrijstelling. De Porthos-zaak draait om de bouw van een pijpleiding om CO2, afkomstig van industrie in de Rotterdamse haven, op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee om zo bij te dragen aan de klimaatdoelstelling. De uitspraak geldt ook voor andere bouwprojecten. Zo mogen ook woningbouwprojecten de bouwvrijstelling niet gebruiken.

Wat betekent het vervallen van de bouwvrijstelling voor nieuwbouwprojecten?

Of de uitspraak gevolgen heeft voor jouw nieuwbouwproject, hangt af van de fase waarin het project verkeert. Is de onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven? Dan heeft de uitspraak geen gevolgen en kan de bouw van jouw woning doorgaan. Het is belangrijk om na te gaan of dit het geval is voor jouw nieuwbouwhuis, voordat je naar de notaris gaat. Een onherroepelijke vergunning is vaak een van de voorwaarden die nodig zijn om het koopcontract in te laten gaan.

Is deze vergunning niet afgegeven? Dan is het goed om informatie in te winnen bij de ontwikkelaar van het project. De gevolgen hangen namelijk af van diverse factoren. Voor nieuwe en lopende vergunningsaanvragen, kan het nu zijn dat ontwikkelaars een stikstofrapport(ten) moeten laten opstellen door deskundigen. Gemeenten en provincies moeten nog analyseren om hoeveel vergunningsaanvragen het gaat. Het hangt namelijk af van de grootte van het project, de afstand tot een nabijgelegen natuurgebied en oplossingen als de inzet van schoon materiaal en materieel. Veel ontwikkelaars hebben zich al voorbereid op deze uitspraak van de rechter, door aanvullende stikstofberekeningen te maken en maatregelen te nemen.

Welke vragen kun je stellen aan de projectontwikkelaar?

Omdat eventuele gevolgen verschillen per nieuwbouwproject, kun je het beste contact opnemen met een contactpersoon die is aangesteld vanuit het nieuwbouwproject of de projectontwikkelaar. Zij kunnen je meer informatie geven en duidelijkheid bieden rondom de situatie. Vragen die je kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Is stikstof überhaupt relevant is voor het project?;
  • Zijn er vergunningen verleend zijn op basis van de ongeldige bouwvrijstelling?;
  • Is er tijdig rekening gehouden met de gevolgen van de uitspraak?;
  • Is bezwaar of beroep nog mogelijk is tegen de vergunning?;
  • Wat het back-up scenario is als er tegenvallers zijn?;
  • Wat levert dat mogelijk nog in vertraging van het project op?

Het bericht over de uitspraak van de Raad van State over deze bouwvrijstelling in de Porthos-zaak, kun je hier lezen.

Meer informatie:

Wat zijn opschortende voorwaarden bij nieuwbouw