Wat zijn opschortende voorwaarden bij nieuwbouw?

voorwaarden

In veel koop- en aannemingsovereenkomsten neemt de ontwikkelaar en/of aannemer opschortende voorwaarde(n) op. De overeenkomst komt dan pas tot stand als aan al deze voorwaarden is voldaan. Maar wat zijn dat voor voorwaarden? Wat zijn de gevolgen en waar moet je dan opletten? Lees snel verder.

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Als nog niet alle toezeggingen binnen zijn, kan de ontwikkelaar en/of aannemer opschortende voorwaarden opnemen in de koop- en aannemingsovereenkomst. De overeenkomst gaat dan pas in als aan al deze voorwaarden is voldaan. Aan welke voorwaarden moet je dan denken? Dit zijn de meest voorkomende opschortende voorwaarden:

• De verkopende partij wacht op het verkrijgen van een SWK- of Woningborg Garantie. Zij moeten een planregistratienummer ontvangen hiervoor.
• Er moet vaak een minimaal aantal woningen verkocht zijn (meestal gaat het om minimaal 70%). Hiermee willen ontwikkelaars en aannemers het financiële risico beperken.
• De ontwikkelaar of aannemer moet een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwververgunning) hebben om te kunnen starten met de bouw.
• Het terrein moet bouwrijp zijn en de grond moet in eigendom zijn van de verkopende partij.
• De ontwikkelaar of aannemer moet een vergunning krijgen op basis van de Wet Natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten in de buurt van het project.

Duur opschortende voorwaarden

Het termijn van de opschortende voorwaarden is meestal 9 maanden. De bouwer kan je vragen om akkoord te gaan met verlenging. Deze goedkeuring is altijd nodig. De verkoper kan dit niet eenzijdig opleggen. Je kunt op dat moment overigens kosteloos de overeenkomst beëindigen.

Hypotheekofferte bij verlenging opschortende voorwaarden

Hierbij is het wel belangrijk om je hypotheekofferte goed te bekijken. Houd bij het afsluiten van de hypotheekofferte rekening met een eventuele verlenging van de opschortende voorwaarden. Anders kan de hypotheekofferte verlopen. De offerte moet geldig zijn op de datum van de eigendomsoverdracht bij de notaris (dus bij het tekenen van de hypotheekakte). Blijkt dat je hypotheekofferte op dat moment niet meer geldig is? Dan zul je de offerte moeten verlengen. Dit heeft de volgende risico’s: je kunt te maken krijgen met verlengingskosten, maar het is ook mogelijk dat je niet meer kunt verlengen. Je moet dan een nieuwe offerte aanvragen, waarbij je het risico loopt dat de rente gestegen is.

Koop- en aannemingsovereenkomsten definitief

Pas als aan al de voorwaarden is voldaan wordt de overeenkomst definitief. Met andere woorden: dan komt de overeenkomst tot stand. De werking van de artikelen, die in de koop- en aannemingsovereenkomst staan, gaan dus pas in als de koper bericht heeft ontvangen dat de opschortende voorwaarden zijn vervallen. De zogenaamde hoera-brief of groenlicht-brief. In dit bericht staat wanneer je naar de notaris kunt voor het tekenen voor de overdracht van de grond, het vestigen van de hypotheek en per wanneer de (eventuele) rentevergoeding over de grondtermijn van start gaat.

Meer informatie:

Wat zijn ontbindende en opschortende voorwaarden
Voorkom extra kosten bij bouwvertraging
Lekker die lage rente en dan verloopt je hypotheekofferte
Voordelen keurmerk garantiewoning
Neem geen onnodig risico bij nieuwbouw