Een afgelost huis: goed voor de oude dag

Een flexibele arbeidsmarkt heeft meer huurwoningen in de vrije sector nodig. Die kunt u immers snel opzeggen als u vanwege uw werk moet verhuizen. Logisch, maar NVB-directeur Nico Rietdijk kijkt verder. Hij vindt dat flexwerkers juist meer mogelijkheden moeten krijgen een huis te kopen. Bij gebrek aan pensioenopbouw kan het huis dan dienen als appeltje voor de dorst.

Aan pensioen denken

Dat schrijft Rietdijk in zijn column op de website van de NVB, de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwers. “Regelmatig spreek ik zzp’ers, zoals journalisten, fotografen en bouwvakkers en andere zzp’ers en flexwerkers”, aldus Rietdijk. “Altijd stel ik hun de vraag: ‘Hebben jullie aan de oude dag gedacht?’. Meestal krijg ik een antwoord alsof men zich geneert, en dat ongeveer hierop neerkomt: ‘Nnneee… maar dat komt later wel’. Vaak spreek ik deze mensen later weer en volgt dezelfde reactie.”

Versoepeling leennormen

Rietdijk vindt de lobby van beleggers en makelaars om meer vrije sector huurwoningen gebouwd te krijgen, op zich prima en ook begrijpelijk. Zeker naar middeldure huurwoningen (met huurprijzen van 700 tot 900 euro) is immers veel vraag. Maar het is minstens zo belangrijk dat zzp’ers en flexwerkers gemakkelijker een huis kunnen kópen. Hij schrijft moeite te hebben met de ‘overdreven leennormen’ die gelden bij de verstrekking van hypotheken en pleit impliciet dus voor versoepeling daarvan.

In te dure huurwoningen

Te vaak komt Rietdijk namelijk mensen tegen die zich de maandlasten van een eigen huis prima zouden kunnen permitteren, maar die – als gevolg van de strenge hypotheekregels – aangewezen zijn op een (voor hen) te dure huurwoning. En dat huis kan niet als pensioenvoorziening dienen.

Huis als appeltje voor de dorst

Overigens komt Rietdijk ook wel eens flexwerkers en zzp’ers tegen die wel aan hun oudedagsvoorziening denken. “Soms ook krijg ik als reactie: ‘Ja hoor, heb ik aan gedacht. Ik heb een eigen huis en iedere maand los ik af. Zo hoop ik straks tenminste een appeltje voor de dorst te hebben als ik met pensioen ga’.” Die maandelijkse aflossing is wel een voorwaarde. Wie na 1 januari 2013 een hypotheek heeft afgesloten, is daartoe verplicht. Voor die tijd mochten hypotheken geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij zijn, met als gevolg geen of een kleiner appeltje voor de dorst.