Afstand bewaren dankzij de Coronapieper

Werken op een bouwplaats is een stuk lastiger sinds het uitbreken van de coronacrisis. Bouwvakkers moeten rekening houden met een reeks maatregelen van het RIVM om te voorkomen dat collega’s het coronavirus oppikken. Dennis de Bruijn, Zelfstandig Uitvoerder bij VORM Ontwikkeling, vertelt vanaf de bouwplaats in Sliedrecht dat al zijn collega’s voorzichter zijn. Dat ze doorwerken maar wel onder  strikte regels. “Je kan niet zomaar met zijn allen de bouwkeet inlopen.”

Online spreken meerdere mensen op de facebookpagina van bewust nieuwbouw hun waardering uit voor bouwvakkers: Toppers zijn het. Respect voor alle bouwvakkers. Geweldig, maar pas wel goed op elkaar! Dennis de Bruijn vertelt ook waardering te krijgen vanuit het bedrijf inclusief zijn leidinggevenden. Maar in de privésfeer klinkt ook bezorgdheid. Dit hoort hij ook van collega’s op de bouwplaats. Dat er wordt doorgewerkt vindt hij positief. Grote kans dat consumenten die een huis hebben gekocht geen hinder ondervinden en dat er geen of weinig sprake zal zijn van vertragingen. “Fijn ook dat de eigen mensen, zzp’ers en transport- en productiebedrijven doorkunnen. Dat het werk niet stilvalt.”

Niet veel anders

Op de bouwplaats verloopt het werk niet veel anders, klinkt het in eerste instantie als Dennis de Bruijn vertelt over zijn werkdagen. Om zeven uur in de ochtend zijn de meeste bouwvakkers op locatie. Bij aanvang nemen ze een beker koffie. Maar niet in de bouwkeet. “We zetten eerder koffie dan anders en delen het buiten rond. Gelukkig hebben we het weer mee.”

Of toch wel

Dat de collega’s eten en drinken buiten de keet of in verschillende shifts als ze wel binnen willen zitten, is duidelijk een gevolg van de corona maatregelen. Ze moeten elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Ook tijdens de werkzaamheden is het soms puzzelen. Zeker als het om handelingen gaat waarbij minimaal twee man nodig is. Het kan dan gaan om het plaatsen van een (zware) deur of het plaatsen van betonnen waterslagen onder kozijnen. De oplossing is dat collega’s werken in vaste ploegen, dus iedere keer met dezelfde collega om zo het risico op besmetting te minimaliseren. Ook dragen bouwvakkers op het moment dat ze twee aan twee werken gelaatsmaskers. En als collega’s al met elkaar meerijden (dus niet met eigen vervoer) dan is het wel altijd met één en dezelfde collega.

Voorzichtigheid troef

Een collega die onlangs ernstig ziek is geweest, werkt sinds het uitbreken van de coronacrisis voornamelijk alleen, in één woning. Dat was zijn keuze volgens Dennis de Bruijn en dat is prima te regelen. Hij heeft alle ruimte om in de woning waar hij aan het werk is regelmatig zijn handen te wassen. Hij eet ook zijn lunch alleen in die woning. Zijn collega’s zijn heel bewust van de situatie volgens Dennis en houden afstand. “Iedereen houdt zich aan de gestelde eisen.”

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’

Bouwvakkers mogen, net als elders, geen handen schudden en moeten (zo mogelijk) op anderhalve meter afstand van elkaar werken en bijvoorbeeld lunchen. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ schrijft ook voor dat bouwvakkers hun gereedschap en telefoon niet met anderen mogen delen, dat ze zoveel mogelijk in een vast team moeten werken en zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats moeten komen. Als twee collega’s toch samen reizen in een busje van het bedrijf dan moet er tussen hen beiden een scherm geplaatst worden. “We hebben bij de ingang van de bouwkeet een ketting hangen zodat niemand snel naar binnen kan lopen en we hebben een streep voor het bureau gezet om duidelijk te maken tot hoe dichtbij iemand mag komen. Ook hebben we de bouwkeet anders ingedeeld zodat duidelijk is hoeveel man er in deze ruimte mag bivakkeren.”

Coronapieper

Afstand bewaren kan soms lastig zijn, volgens Dennis omdat je niet altijd bewust bent van het feit dat de ander dichterbij komt. Om bouwvakkers op veilige afstand van elkaar te houden heeft VORM in samenwerking met het bedrijf Mapiq de Coronapieper ontwikkeld. “De sensoren in de Coronapieper geven aan wanneer een collega zich onbedoeld op minder dan anderhalve meter afstand bevindt. Dit is een mooi hulpmiddel.”

Aanvoer van materialen

Er is op de bouwplaats in Sliedrecht – waar 73 VORM 6D conceptwoningen worden neergezet – geen sprake van vertraging ook al moeten de bouwvakkers met allerlei extra maatregelen rekening houden. In Spijkenisse waar het bedrijf 17 conceptwoningen neerzet in Het nieuwbouwproject Het Land is sprake van een beetje vertraging. De metselaars die vanuit Limburg zouden komen konden geen hotel vinden dat open is vanwege corona. Dennis de Bruijn ziet verder weinig problemen ook al is hij wel bang dat er in de toekomst her en der een tekort aan materialen gaat ontstaan. Leveranciers gaan dit soort signalen afgeven, volgens de medewerker van VORM. “Maar we hebben hier nu nog geen hinder van.”

Niet alleen in de bouw

Volgens Dennis de Bruijn gaan zijn collega’s bewust om met de voorschriften uit het protocol. Hij rekent er op de adviezen en maatregelen van het RIVM nog wel een tijdje zullen gelden. “En niet alleen in de bouw.”

Meer informatie: