Belastingvrij schenken kan nog steeds

De ‘jubelton’ is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Toch kunt u nog steeds een aanzienlijke belastingvrije schenking krijgen om een huis te kopen.

Geen ‘jubelton’ meer

De ‘jubelton’ is de populaire benaming voor de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van een ton. De verruiming gold van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 en was bedoeld voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van uw eigen huis, of voor het aflossen van een (rest)schuld of erfpachtcanon.

Belastingvrij schenken tot ruim € 50.000

Belastingvrij schenken van hoge bedragen is echter nog steeds mogelijk. Voor de financiering van een eigen woning kunt u in 2015 eenmalig een belastingvrije schenking krijgen van maximaal € 52.752. Heeft u een partner, dan mogen uw ouders en schoonouders samen dus meer dan € 105.000 belastingvrij schenken voor de aankoop van uw huis.

Voorwaarden voor belastingvrij schenken

Wel zijn hieraan meer voorwaarden verbonden dan aan de ‘jubelton’. U (of uw partner) moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en alleen uw ouders en/of de ouders van uw partner kunnen u belastingvrij schenken. U kunt bovendien slechts één keer gebruikmaken van deze vrijstelling; u mag die € 52.752 dus niet over meerdere jaren verdelen. Hierop geldt de volgende uitzondering: als u voor 1 januari 2010 al gebruik heeft gemaakt van deze ‘eenmalig verhoogde vrijstelling’, komt u in aanmerking voor de aanvullende vrijstelling van € 27.432 voor de financiering van uw eigen woning.

Meer informatie: