Bent u bereid uw eigen auto te verruilen voor een deelauto?

De ruimte ontbreekt om overal een auto te kunnen parkeren in de stad. De wegen kunnen het niet aan en er is niet voldoende geld voorhanden om bij alle nieuwbouwprojecten ondergrondse parkeerplekken te creëren. Deelauto’s kunnen bijdragen aan de oplossing. Maar in hoeverre zijn we bereid om onze (tweede) auto in te ruilen voor een deelauto? Daar gaat deze enquête over. Doet u mee?

De komende tien jaar moeten er in Nederland bijna één miljoen woningen bijkomen. De behoefte aan woningen is gigantisch en de ruimte beperkt. Veel nieuwbouwhuizen komen binnenstedelijk. Ruimte is daar nu al schaars en dat zal door de eisen van klimaatadaptatie en leefbaarheid van de binnensteden alleen nog maar schaarser worden. Veel huishoudens bezitten één of zelfs twee auto’s. De auto is immers het meest populaire vervoermiddel. De auto heeft ook bijna alles mee, zoals comfort, gebruiksgemak en vrijheid. Echter, qua ruimtebeslag is de auto het slechtste jongentje van de klas. En daarmee is het eigen autobezit een serieuze bedreiging voor de verdichtingsopgave waar veel (grotere) gemeenten voor staan. “Er is niet één oplossing. Er is een pakket aan maatregelen nodig”, benadrukt Paul van Loon van adviesbureau Empaction. Het bureau houdt zich al vele jaren bezig met parkeervraagstukken. Empaction werkte samen met de TU Eindhoven aan de enquête over het gebruik van deelauto’s in opdracht van CROW. Dit kennisinstituut van het Rijk houdt zich onder andere bezig met kengetallen parkeren, de basis voor gemeentelijke parkeernormen.

Verleiden

In diverse steden lopen al experimenten met de inzet van deelauto’s om daarmee het aantal parkeerplekken terug te brengen en ruimte te creëren voor meer woningen. Of voor spelende kinderen of andere belangrijke dingen. “Het past gewoon niet. Dus help ons om de verdichtingsopgave zo in te vullen dat de steden leefbaar blijven. En dat de mensen er graag willen blijven wonen”, zegt Paul van Loon. Het is belangrijk om te weten te komen dankzij welke maatregelen en voorzieningen woonconsumenten te verleiden zijn.

Ook inzicht in aantal voorstanders eigenautobezit

Niet iedereen zal afstand willen doen van zijn of haar eigen auto. Het is ook niet de bedoeling dat alleen voorstanders van het gebruik van deelauto’s de vragenlijst invullen. “We willen weten hoe groot de groep is die hier voorstander van is en wat voor andere voorzieningen daar bij horen. Maar daarnaast willen we weten hoe groot de groep is die vasthoudt aan het eigenautobezit en er dus niet over peinst om de eigen auto weg te doen. We willen een goed beeld krijgen om tot de juiste keuzes te kunnen komen.”

Er zijn volgens de adviseur een paar momenten in ieders leven dat we opnieuw nadenken over mobiliteit. Dat is als we een andere baan krijgen, als we kinderen krijgen en vooral als we verhuizen. Dus hoe gaat u uw verplaatsingen vanaf dat moment organiseren. Een verhuizing (naar een nieuwbouwhuis) kan bijvoorbeeld een goed moment om de overstap te maken naar een deelauto. “We willen antwoord op de vraag met hoeveel minder parkeerplekken we toe kunnen als we deelmobiliteit inzetten en wat voor effect dat gaat hebben.”

De enquête

De gegevens van de deelnemers aan de enquête worden geheel anoniem verwerkt. U ontvangt geen nieuwe vragenlijsten. Wel kunt u op een later tijdstip lezen wat de uitkomsten zijn van het onderzoek. Er komt een vervolgartikel op de website van bewustnieuwbouw.nl.

Doet u mee?

Doe mee aan de enquête en klik op de link

Meer informatie: