Bodemenergie en warmte-koudeopslag

Bodemenergie zorgt voor energiezuinige verwarming in de winter en koeling in de zomer. Een warmtepomp haalt ’s winters de warmte omhoog en stopt deze ’s zomers weer in de grond.

Hoe werkt bodemenergie?

Op een diepte van 30 tot 100 meter heeft de Nederlandse bodem een constante temperatuur van 10 tot 12°C. Een warmtepomp haalt die warmte omhoog, voegt er het nodige aan toe en gebruikt het vervolgens voor verwarming van uw huis. In de zomer keert het systeem om. Dan wordt warmte aan uw huis onttrokken en in de grond gepompt. Uw huis blijft lekker koel en de bodembron bewaart de warmte voor in de winter. Per saldo is het systeem in evenwicht. Het systeem wordt ook wel warmte-koudeopslag genoemd (afgekort: wko). Om uw huis te verwarmen en te koelen, gebruikt u vloerverwarming en/of wandverwarming.

Collectief en individueel

Bodemenergie wordt soms in collectieve systemen toegepast. Er is dan één bron voor meerdere woningen. U krijgt warm water geleverd vanuit een centraal punt. In huis doet een warmtepomp de rest. Soms is ook de warmtepomp onderdeel van het collectieve systeem, bijvoorbeeld in een appartementengebouw. De exploitatie van het collectieve systeem is in handen van een vereniging of een speciaal hiervoor opgericht bedrijf. U betaalt dan een maandelijks bedrag voor de levering van warmte en koude. Bij individuele systemen heeft iedere huis een eigen bron en een eigen warmtepomp.

Kosten en baten

Een individueel bodemenergiesysteem (bron, warmtepomp en afgiftesysteem) kost circa € 15.000 voor een gemiddeld nieuwbouwhuis. Dat is aanzienlijk meer dan de kosten voor een traditionele HR-ketel. Onderhoud van het systeem kost bovendien circa 20 euro per maand. Maar het voordeel op de energierekening ten opzichte van aardgasverwarming kan oplopen tot duizend euro per jaar.
Een collectief systeem is door de schaalgrootte goedkoper in ontwerp, aanleg en onderhoud. De investering valt bovendien buiten de v.o.n.-prijs van het huis. In het gebruik moet u echter rekening houden met maandelijkse kosten. Soms zijn die kosten gemaximeerd volgens het principe ‘niet meer dan anders’.

Aandachtspunten

  • Let goed op of het bodemenergiesysteem uw eigendom is, of dat deze buiten de eigendom van het huis valt. Bekijk of de financiële onderbouwing klopt, vooral als er sprake is van ‘niet meer dan anders’.
  • Door ’s zomers te koelen, wordt de bodembron opgewarmd voor de winter. Daarmee bespaart u energie. U hoeft dus niet ‘zuinig’ te zijn met koeling in de zomer. Juist niet.
  • Het systeem is berekend op het huis zoals dat is opgeleverd. Als u gaat verbouwen, kan de warmtevraag veranderen en dus ook het rendement van het systeem.
  • In een huis met bodemenergie en een warmtepomp heeft u meestal geen aansluiting op het aardgasnet.

Meer informatie: