Warmtepomp

Een warmtepomp heeft een zeer hoog rendement en wordt gebruikt voor verwarming en warm tapwater. In de zomer draait het systeem om, dan zorgt het voor koeling.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp haalt warmte uit een bron en brengt die naar een hoger temperatuurniveau, geschikt voor verwarming en warm tapwater. Mogelijke bronnen zijn de ondergrond (verticale bodembron), de grond rond uw huis (horizontale bodembron), omgevingslucht of oppervlaktewater. In de bron wordt een warmtewisselaar aangebracht. Door expansie van een vloeistof in die warmtewisselaar wordt warmte aan de bron onttrokken. De vloeistof wordt door de warmtepomp rondgepompt en door compressie aan de andere kant van het systeem staat hij de warmte vervolgens af aan de uw huis. Om de werking te begrijpen, kunt u denken aan een koelkast: die werkt ook met een warmtepomp. In de zomer draait het systeem om. Dan wordt de warmte aan het huis onttrokken en aan de bron afgestaan.

Vloerverwarming of wandverwarming

Een warmtepomp werkt het best als de verwarming in huis wordt gerealiseerd bij een lage temperatuur, liefst met vloerverwarming of wandverwarming. Het verwarmingssysteem vormt daarmee een integraal onderdeel van uw huis. De capaciteit en de regelbaarheid van het systeem zijn nauwkeurig afgestemd op het huis.

Hoge kosten, hoog rendement

Een warmtepomp kost inclusief het bronsysteem en het afgiftesysteem circa 15.000 euro voor een gemiddeld nieuwbouwhuis. Onderhoud van het systeem kost bovendien circa 20 euro per maand. Maar het rendement is hoog. Een combiwarmtepomp gebruikt elektriciteit, maar dat is meestal maar de helft van de energie die een gasgestookte HR-combiketel vraagt. Het voordeel op de energierekening kan oplopen tot duizend euro per jaar.

Aandachtspunten

  • Let goed op of de warmtepomp uw eigendom is, of dat deze buiten de eigendom van het huis valt. Bekijk of de financiële onderbouwing klopt.
  • Een bijkomend voordeel van een warmtepompsysteem is, dat het hiermee mogelijk is om uw huis in de zomer actief te koelen.
  • De capaciteit van een warmtepomp is afgestemd op het huis zoals dat is opgeleverd. Als u het huis met een aanbouw vergroot, verandert de warmtevraag. Het rendement van het systeem kan dan sterk dalen.
  • In een huis met een warmtepomp heeft u meestal geen aansluiting op het aardgasnet.

Meer informatie: