Stadsverwarming en blokverwarming

Bij stadsverwarming of blokverwarming heeft u geen eigen cv-ketel. U krijgt energie voor verwarming en warm tapwater vanuit een gezamenlijke warmtebron.

Stadsverwarming

Bij de productie van elektriciteit uit kolen of gas gaat een deel van de energie als warmte verloren. Ook bij afvalverbranders en verschillende industrieën komt warmte vrij. Die restwarmte kan nuttig worden gebruikt voor verwarming en warm tapwater in huizen en gebouwen in de buurt. Met stadsverwarming verkleint u de uitstoot van CO2. U heeft immers geen eigen cv-ketel, maar gebruikt warmte die anders verloren gaat.

Blokverwarming

Blokverwarming houdt in dat er een gezamenlijke warmtebron is voor meerdere woningen in één blok of een appartementencomplex. Die gezamenlijke bron kan stadsverwarming zijn, maar ook een collectieve warmtepomp, eventueel met warmte-koudeopslag. Er is een rechtspersoon die de bron en het leidingnet exploiteert. Soms is dat een apart hiervoor opgericht bedrijf. Een gezamenlijke warmtebron kan door zijn schaalgrootte efficiënter zijn. Als consument hoeft u niet zelf een ketel aan te schaffen en te onderhouden. Ook bespaart het ruimte in uw huis.

Warmtenet

De warmte vanuit de stadsverwarming of de blokverwarming wordt in de vorm van warm water via een warmtenet aan de afnemers in de buurt geleverd. In de meterkast heeft u een warmte-afleverset die de warmte in huis verdeelt. Als u stadsverwarming of blokverwarming heeft, bent u verplicht aangesloten op een (lokaal) warmtenet. In de meeste situaties krijgt u dan geen aansluiting op het aardgasnet.

De Warmtewet

Bewoners die aangesloten zijn op een warmtenet, hebben niets te kiezen. Dat geldt ook voor blokverwarming met een collectieve warmtepomp met wko. Voor hen is er daarom de Warmtewet. Deze beschermt de consument en garandeert een betrouwbare warmtelevering tegen redelijke voorwaarden. De prijs van warmte mag ‘niet meer dan anders’ zijn. Dat wil zeggen: u bent niet meer kwijt dan wanneer u aardgasverwarming heeft. Dit wordt gecontroleerd door de Autoriteit Consument & Markt.

Aandachtspunten

  • Als bewoner heeft u geen omkijken naar stadsverwarming en blokverwarming. Er zijn geen apparaten in huis, dus is er ook geen onderhoud. Het scheelt bovendien ruimte.
  • U kunt niet zelf uw leverancier voor warmte kiezen.
  • U heeft waarschijnlijk geen aansluiting op het aardgasnet.

Meer informatie: