Digitaal ondertekenen kan echt overal

Natuurlijk hadden ze op een ander moment op vakantie kunnen gaan. Maar het was niet nodig om de reis naar Oostenrijk uit te stellen. Koen en Michelle ondertekenden deze zomer de koopovereenkomst voor hun nieuwbouwhuis voor hun tent in Oostenrijk. Ze hadden een fles champagne meegenomen om het feestelijke moment luister bij te zetten. Onder de luifel van de tent sprak het tweetal online met hun makelaar, ondertekenden ze digitaal het document en ontkurkten ze na afloop de fles. ”Het was een euforisch moment. We waren zo blij dat we de kans kregen om mee te doen met dit nieuwbouwproject.”

Koen en Michelle hebben een nieuwbouwhuis gekocht in project Larense Veld in Almere-Haven. De bouw van de 3de fase van dit project gaat binnenkort van start en over pakweg een jaar is het duurzame huis van Koen en Michelle met zonnepanelen, een warmtepomp en andere energiezuinige apparatuur klaar. “Het huis is energieneutraal en klaar voor de toekomst. Dat is belangrijk voor ons”, vertelt Koen door de telefoon over het huis in de jarendertig-stijl. “We hebben er heel veel zin in.”

Digitaal ondertekenen

Het koopproces van een nieuwbouwhuis verloopt steeds meer digitaal. Dat was al zo voor Corona, maar als gevolg van de beperkingen waar we mee te maken hebben vanwege het virus is dit alleen nog maar versterkt. Gebiedsontwikkelaar AM, de aanbieder van deze 56 woningen in de 3de fase van Larense Veld, was in januari van dit jaar voorzichtig begonnen met het aanbieden van de mogelijkheid om digitaal te kunnen ondertekenen bij één van de nieuwbouwprojecten. “Door Corona en de goede ervaringen is dit versneld”, vertelt Desiree Broekhuis, verkoopmanager bij AM. “Toen hebben we gezegd we gaan dit voor alle projecten toepassen.”

Het is net zoiets als internetbankieren

De verkoopmanager van AM vertelt dat het digitaal ondertekenen van een koop-/aannemingsovereenkomst niet zoveel anders is dan internetbankieren. Natuurlijk gaat het hier om de aankoop van je leven. Maar het proces is efficiënt, AVG-proof (wat betekent dat uw privacy-rechten goed beschermd zijn) en veilig. “Het identificeren gaat via het online identificatiemiddel iDIN, net als dat je een bankoverschrijving doet.”

Ondertekenen op je iPhone

De kopers van een nieuwbouwhuis die de koop-/aannemingsovereenkomst gaan tekenen, moeten eerst aanvinken dat ze de overeenkomst goed gelezen hebben. Koen en Michelle vonden het fijn dat de makelaar aanbood om nog een keer online de overeenkomst met ze door te lopen voordat ze hun handtekening gingen zetten. Vervolgens kan het ondertekenen starten. Koen en Michelle ondertekenden het document op hun iPhone. Een andere mogelijkheid is om het document te ondertekenen met je computermuis of je laptop of desktop. “Dan begint de grote uitdaging. Het zetten van een handtekening met de computermuis. Dat vraagt wat behendigheid”, zegt verkoopmanager Desiree Broekhuis. Ze weet uit ervaring dat kopers vaak meerdere pogingen doen voordat ze tevreden zijn met het resultaat. Een digitale handtekening is overigens makkelijk te deleten voordat u de ondertekening definitief maakt.

In de juiste volgorde

Belangrijk punt is dat als er twee kopers zijn, en dat is vaak zo, dat het online tekenen van de overeenkomst in de juiste volgorde plaatsvindt. De contracten zijn (uiteraard) gepersonaliseerd. Koen en Michelle vonden het een eenvoudig proces. Wat ook hielp was de duidelijke toelichting vooraf door de makelaar, volgens instructies van de ontwikkelaar. “Het is natuurlijk een rare tijd door Corona. De maatschappij en de huidige omstandigheden vragen om creatieve en innovatieve oplossingen. Het digitaal ondertekenen is één van die creatieve oplossingen.”

Dat ze het juist tijdens de vakantie konden doen – het ondertekenen – maakt het moment nog extra bijzonder. Het was schitterend weer toen ze op het voor hen beiden belangrijke moment voor de tent zaten. “Als we naar de makelaar toe hadden gemoeten om het contract te tekenen, was de vakantie niet doorgegaan. Maar het was allemaal mogelijk. Digitaal ondertekenen is echt van deze tijd, eenvoudig én plaats-onafhankelijk.”

Na Corona

Desiree Broekhuis vertelt dat veel ontwikkelaars al bezig waren om het digitaal ondertekenen mogelijk te maken, maar dat deze online aanpak door COVID in een stroomversnelling is geraakt. Het blijft echter wel mogelijk voor kopers om op het kantoor van de nieuwbouwmakelaar een handtekening te zetten als ze er de voorkeur aan geven om het zo te doen. “We hebben steekproefsgewijs onderzoek gedaan hoe kopers het vonden om online hun handtekening te zetten en ze vonden het vooral fijn dat het hele proces – en nadrukkelijk ook de vervolgstap: het regelen van de financiering – hierdoor zo snel gaat. Zeker als het ging om nieuwbouwprojecten waar de animo heel groot was. Kopers hadden hierdoor nog sneller het idee: Deze woning is echt voor mij!”

Meer informatie: