Een huis dat met ons praat. Moeten we dat willen?

Een koelkast die online uw boodschappenlijst aanvult als de melk opraakt. Zomaar een voorbeeld van de toenemende verwevenheid van ‘gewone’ apparaten met het web. Die verwevenheid wordt the Internet of Things (IoT) genoemd. Het zal onze manier van wonen en leven ingrijpend veranderen, en daarmee ook de huizen die ontwikkelaars bouwen.

Vastgoedwereld ‘op z’n kop’

Volgens algemeen directeur Philip Smits van ontwikkelaar Blauwhoed gaat IoT de vastgoedwereld op zijn kop zetten. “Steeds meer apparaten zijn verbonden met het internet en dat brengt heel veel nieuwe mogelijkheden met zich mee, ook voor de vastgoedwereld”, zegt Smits op de website van Blauwhoed. “Op dit moment zijn wereldwijd zo’n 5 miljard apparaten op het internet aangesloten. In 2020 zal dit zijn gestegen naar 50 miljard! Deze groei gaat niet veroorzaakt worden door smartphones en laptops, maar vooral door ‘home devices’ waarvan de aansturing via een netwerk interessant is. Al die apparaten worden straks uitgerust met sensoren die informatie verzamelen en dat biedt veel mogelijkheden voor wonen en leven.”

Het leven makkelijker maken

Blauwhoed wil woningkopers maximaal laten profiteren van IoT. “Heel nadrukkelijk gaat het ons daarbij niet om de techniek of de stenen”, zegt Smits. “Maar om fijn, gezond en comfortabel wonen en leven. IoT biedt veel kansen om het leven van mensen makkelijker te maken. Je huis kan van je gaan leren en je gaan ontzorgen, door handelingen te verrichten die je eerst zelf moest doen. Denk bijvoorbeeld aan die slimme koelkast.”

Aantrekkelijk, verleidelijk en toegankelijk

Hoewel er al veel domoticaproducten zijn (zoals het op afstand aanzetten van het licht of het alarm), moet dat aantrekkelijker, verleidelijker en toegankelijker, aldus Smits. “Als ik kijk naar bestaande domotica-oplossingen, dan zie ik dat deze tot op heden erg technisch en weinig verleidend zijn. Ze zijn beperkt tot het besturen van licht, alarm en energieverbruik. Wij willen de techniek minder technisch maken en op een toegankelijke, aantrekkelijke manier comfort en gemak bieden. Smartphones en tablets daargelaten is de verbondenheid met internet thuis nog erg beperkt. Er zijn eindeloos veel slimme netwerkoplossingen denkbaar voor in en om huis, ook toepassingen die mensen met elkaar verbinden.”

Woningen die met ons ‘praten’

Smits’ doel is woningen te realiseren die met ons ‘praten’ en voor ons ‘denken’, en op een simpele en aantrekkelijke manier dienstverlening bieden, ons ontzorgen en mensen verbinden. Dat doel is geen stip op de horizon; Blauwhoed is er nu al serieus mee bezig. De belangrijkste vereiste is een veilig, stabiel en minder storingsgevoelig wifi-netwerk, waarop vele tientallen apparaten kunnen worden aangesloten. “In het project Your New Life in het Gooi zijn we gestart met het aanbieden hiervan”, aldus Smits. “Het is de eerste stap van waaruit we verder kunnen gaan ontwikkelen.”

Wat vindt u van een huis dat met u meedenkt?

Philip Smits ziet vooral de kansen van the Internet of Things. Maar hoe ziet u deze ontwikkeling? Wat vindt u ervan dat apparaten uw gedrag registeren en daarop hun functionaliteit aanpassen, voor uw gemak? Bent u er positief of negatief over, en waarom? En wat voor toepassingen kunt u bedenken voor IoT? Geef uw mening en ideeën door via redactie@bewustnieuwbouw.nl, of via Facebook of Twitter. De redactie weegt af of uw bijdrage interessant genoeg is om een plaats krijgen op de site.

Meer informatie: