‘Geen voorrang bij afzien van financieringsvoorbehoud’

Voorrang krijgen bij het kopen van een huis, als u afziet van het financieringsvoorbehoud. Het komt steeds vaker voor. De NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, vindt dat professionele aanbieders van nieuwbouw hier niet aan moeten meedoen.

Voorrang zonder financieringsvoorbehoud

In een aantal steden, zoals Amsterdam en Utrecht, is de druk op de woningmarkt hoog. Het is niet ongebruikelijk dat verkopers voorrang geven aan kopers die afstand doen van het financieringsvoorbehoud. Zo verwachten zij zekerheid te krijgen dat degene die biedt op een huis dit bedrag ook werkelijk kan betalen. Ook in de nieuwbouw komt dit voor.

Sneller starten met de bouw

Als de koper geen voorbehoud maakt voor de financiering, heeft een particuliere verkoper sneller zekerheid dat zijn oude huis verkocht is. En kan hij eerder een nieuw huis kopen. Ook voor ontwikkelaars lijkt het logisch: zonder voorbehoud kunnen zij sneller verkopen en dus sneller starten met de bouw. Ontwikkelaars lopen daardoor minder risico. En wanneer zij kopers goed informeren, kunnen die zelf beslissen of zij de risico’s aanvaardbaar vinden of niet.

Achter het net vissen

Maar hoe rationeel bent u nog als u weet dat u met een financieringsvoorbehoud vrijwel zeker achter het net vist? En niet alleen bij dit huis, maar ook bij andere projecten? Wellicht komt u toch in de verleiding om onverantwoorde of onoverzichtelijke risico’s te nemen.

Ontbinden zonder boete

Professionele aanbieders van nieuwbouw moeten kopers hiertegen beschermen, vindt de NEPROM. “Onze leden vinden dat kopers zonder een forse boete de koop moeten kunnen ontbinden als zij de financiering niet rond krijgen”, aldus NEPROM-directeur Jan Fokkema. “Of een koper afziet van het financieringsvoorbehoud of niet, mag van onze leden dan ook niet meewegen in de lotingsprocedure.”

Zaken op orde hebben

Ontwikkelaars vinden wel dat zij van hun klanten mogen verwachten dat die hun zaken op orde hebben. Fokkema: “Kopers doen er verstandig aan om zich serieus te verdiepen in hun financiële mogelijkheden voordat zij zich inschrijven voor een huis. Het is ook voor de koper teleurstellend om pas na het sluiten van het koopcontract te ontdekken dat hij zijn droomhuis niet kan betalen.”

Meer informatie: