Groen in de tuin is veel meer dan decoratie

Hij heeft niets tegen tegels in de tuin. Het moeten er alleen niet te veel zijn. Lodewijk Hoekstra heeft een missie en die missie wil de bekendste tv-tuinman van Nederland ook graag overbrengen aan bewoners van een nieuwbouwhuis. “Ik hoop dat mensen aan de gang gaan met groen en genieten van het mooie dat er is. Samen kunnen we bouwen aan een betere wereld. Consumenten zien groen vaak als extra kostenpost, maar we hebben dat groen nodig. Zeker met alle uitdagingen waar we voor staan.”

Zijn eigen tuin is heel groen. Lodewijk Hoekstra besloot de tuin bij zijn huis in Naarden te laten fungeren als een ecologisch systeem. De takjes en blaadjes die in de tuin liggen haalt hij niet weg. Deze zorgen voor een levendige bodem met micro organismen. Ook heeft hij verschillende soorten beplanting aangebracht om een verscheidenheid aan leefplekjes te creëren voor insecten. “Ik heb een hoekje in de tuin waar ik onkruid laat groeien en dat is de plek waar al heel vroeg in het voorjaar iets te doen is.”

Van jongs af aan

Zijn liefde voor tuinieren kreeg hij van jongs af aan mee. De woning waar hij in zijn jeugd woonde beschikte over een mooie tuin. De plek waar hij graag speelde, maar ook leerde tuinieren van zijn moeder. Tuinieren is iets wat rust geeft, volgens Lodewijk Hoekstra. Het hoeft ook niet zoveel tijd te vergen als mensen wel eens denken. Zeker niet als je ervoor kiest om de tuin er niet al te aangeharkt uit te laten zien. “Mensen denken vaak ik wil een onderhoudsvriendelijke tuin en dan grijpen ze snel naar schuttingen en dode materialen. Maar als mensen kiezen voor veel groen en dat een beetje zijn gang laat gaan dan komt er niet zoveel onderhoud bij kijken. Het is een misvatting dat een groene tuin veel tijd vergt. Het kan wel, maar het hoeft echt niet.”

Tuin bij nieuwbouwhuis

Bewoners van een nieuwbouwhuis hebben nog een extra uitdaging als het om de tuin gaat. De bodem is vaak heel erg verdicht, mede omdat zware machines over de tuingrond rijden tijdens de bouw en de grond daardoor dichtslaat. Dit betekent dat bij (veel) regen het water moeilijk wegvloeit en de grond enige tijd drassig blijft. Dat is slecht voor de planten die niet zullen groeien en uiteindelijk dood zullen gaan. Zo’n storende laag moet je zien te doorbreken en als je dan investeert in een gezonde bodem met veel leven en micro organismen leg je de basis voor een groen paradijs waar je gelukkig wordt en je planten ook.

Waar beginnen?

Investeer in een goede bodem, is het advies dat Lodewijk Hoekstra meegeeft aan bewoners van een nieuwbouwhuis zodat bomen, planten en struiken alle ruimte krijgen om tot ontwikkeling te komen. Het kan ook slim zijn om de grond eerst goed te onderzoeken door een monster te nemen met een grondboor. Een laagje goede grond eroverheen kan mogelijk niet voldoende zijn. “Een boom gaat het niet redden als de grond op bijvoorbeeld 50 centimeter diepte moeilijk water doorlaat.”

Wat levert het op?

Een goede bodem is ook belangrijk om te voorkomen dat je overlast hebt van water na een flinke regenbui. Het draagt bij aan het tot bloei komen van alles wat je in de tuin laat groeien. Groen is bovendien meer dan decoratie. Het geeft een impuls aan de biodiversiteit in jouw tuin, groen kan zorgen voor verkoeling en het neemt vocht op. “Een groene leefomgeving is goed voor de hele samenleving. Planten, bloemen en bomen in de buurt zorgen ervoor dat mensen zich gelukkiger, gezonder en veiliger voelen. In tijden van klimaatverandering is meer groen ook de oplossing om steden koel te houden en overvloedig hemelwater af te voeren.”

Lees hier de andere tips van Lodewijk Hoekstra voor de aanleg van een tuin bij jouw nieuwbouwhuis:

  • Inspecteer de bodem (bijvoorbeeld met een grondboor om te zien of de bodem voldoende water doorlaat en geschikt is voor bijvoorbeeld het planten van bomen en struiken). De grond bij een nieuwbouwhuis heeft vaak te lijden gehad van zware machines die door de tuin hebben gereden tijdens de bouw. Investeer in een goede bodem als blijkt dat dit nodig is (zodat het water goed kan wegvloeien en in een vitale grond kunnen bomen en ander groen beter wortel kunnen schieten. Laat je hierover voorlichten door deskundigen);
  • Maak een moodboard of sfeerbord om duidelijk te krijgen wat voor soort tuin je wenst;
  • Neem een professional in de arm om een ontwerp te maken, iemand die verstand heeft van de bodem en planten om de juiste keuzes te kunnen maken;
  • Prioriteer daarna waar je eerst in wil investeren. Investeer bijvoorbeeld  in een mooie boom en een goede haag. Begin desnoods klein, investeer bijvoorbeeld in een vlinderstruik. Dat vergt weinig onderhoud en als deze struik het goed doet, plant dan weer iets anders of meer;
  • Kies voor planten die goed water vasthouden zoals bijvoorbeeld de (ouderwetse) hortensia;
  • Maak je tuin niet te netjes. De tuin hoeft niet het verlengstuk van je huiskamer te zijn. Geef ook onkruid de ruimte. Dit is goed voor de biodiversiteit;
  • Kies niet voor (te veel) bestrating. Bomen en ander groen houden water beter vast bij een flinke plensbui;

Gebruik geen geïmpregneerd (‘gewolmaniseerd’) hout en bij voorkeur biologische potgrond (zonder kunstmest).

Meer informatie: