Hoe lang heb ik garantie op mijn nieuwbouwhuis?

U heeft in principe zes jaar garantie op uw nieuwbouwhuis. Voor sommige onderdelen, zoals installaties, gelden kortere termijnen. Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.

Garantie: in principe zes jaar

In de eerste drie maanden na de oplevering vallen geconstateerde gebreken nog onder de oplevering. Na die drie maanden gaat de garantie in. De garantieduur is in principe zes jaar. Deze termijn geldt in ieder geval voor het metselwerk en lekkages. Andere garantietermijnen worden expliciet benoemd in een bijlage bij uw contract.

Tot tien jaar garantie op de constructie

Voor ernstige gebreken geldt een termijn van tien jaar. Kort gezegd is een gebrek ernstig als het de constructie van uw huis aantast of als het uw huis ongeschikt maakt voor bewoning. Het gaat dan bijvoorbeeld om scheuren in de muren of fouten in de fundering.

Kortere garantietermijnen

Bepaalde onderdelen van uw huis kennen kortere garantietermijnen. De garantie op schilderwerk, sanitair en hang- en sluitwerk is een jaar. Op de meeste installaties zit een garantietermijn van twee jaar. Denk aan de cv-installatie, elektrische installaties en installaties voor water en ventilatie. Voor de isolerende werking van dubbelglas is de garantietermijn drie jaar.

Geen garantie

Er is geen sprake van garantie bij gebreken en schade die zijn ontstaan door slecht of verkeerd onderhoud, of doordat u uw huis niet op een normale manier heeft gebruikt. Ook uitgesloten van garantie zijn mechanische beschadigingen, en bijvoorbeeld ook schade aan uw behang, uw tuin of de bestrating. Verkleuringen en esthetische kwesties, zoals bijvoorbeeld behangwerk, vallen evenmin onder de garantie. Voor een volledig overzicht raadpleegt u uw garantieregeling.

Meer informatie: