Zit er garantie op meer- en minderwerk?

Meerwerk valt onder de garantieregelingen van SWK, Woningborg of Bouwgarant. Voorwaarde is wel dat u het laat uitvoeren door, of onder verantwoordelijkheid van, de hoofdaannemer. Bij minderwerk ligt dat anders.

Meer- en minderwerk melden bij verzekeraar

Voor een juiste uitvoering van de garantieregeling moet de verzekeraar weten welke afspraken er zijn gemaakt. Of het nu gaat om meer- of om minderwerk, de projectontwikkelaar of aannemer moet de aanpassingen dan ook melden bij de verzekeraar. Alleen meerwerk dat gemeld is, valt onder de verzekering. Hierbij kan een maximum gelden.

Geen garantie op minderwerk

Minderwerk is werk dat u niet laat uitvoeren. Daar zit uiteraard geen garantie op. Bovendien kan minderwerk ertoe leiden dat bepaalde onderdelen van uw huis niet meer voldoen aan het Bouwbesluit. De garantie voor die onderdelen vervalt daardoor ook. Een voorbeeld hiervan is het laten vervallen van tegelwerk. Daardoor voldoet het huis niet aan de eis dat natte ruimten, zoals de badkamer, een waterdichte vloer- en wandafwerking moeten hebben.

Vastleggen minderwerk

Ook afspraken over het minderwerk maakt u met de projectontwikkelaar of hoofdaannemer (in de koop-/aannemingsovereenkomst staat deze partij als ‘ondernemer’ vermeld). Deze afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. Daarin staat ook wat de gevolgen van het minderwerk zijn. Als het minderwerk er bijvoorbeeld toe leidt dat uw huis op onderdelen niet meer voldoet aan het Bouwbesluit, dan staat er dat u zelf verantwoordelijk bent voor de oplossing. Het meerwerk wordt eveneens in deze overeenkomst vastgelegd.

Niet alles valt onder de garantie

Afspraken die u rechtstreeks met onderaannemers of met anderen maakt, zijn niet verzekerd. En ook aanpassingen die u zelf (na oplevering) uitvoert, vallen niet onder de garantieregeling. Het is goed dat u zich realiseert dat de verzekeraars in hun voorwaarden bovendien bepaalde onderdelen hebben uitgesloten van garantie. Dit geldt bijvoorbeeld voor esthetische zaken, zoals bijvoorbeeld behangwerk. De uitsluitingen gelden ook voor het meerwerk dat onder deze onderdelen valt.

Wel altijd garantie op essentiële punten

Essentiële punten zijn echter altijd verzekerd. Uw huis voldoet dus altijd aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan nieuwbouw, en aan goed en deugdelijk werk.

Meer informatie:

  • SWK heeft een aantal aandachtspunten bij meer- en minderwerk op een rijtje gezet.