Tot tien jaar garantie

U heeft in principe zes jaar garantie op uw nieuwbouwhuis. Voor sommige onderdelen van uw huis, zoals installaties, gelden kortere termijnen. Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.

Garantie vanaf drie maanden

De eerste drie maanden na de oplevering vallen geconstateerde gebreken nog onder de oplevering. Na die periode van drie maanden gaat de garantie in.

Tot tien jaar garantie op de constructie

De garantieduur is in principe zes jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van tien jaar. Kort gezegd is een gebrek ernstig als het de constructie van uw huis aantast of als het uw huis ongeschikt maakt voor bewoning.

Kortere garantietermijnen

Bepaalde onderdelen van uw huis kennen kortere garantietermijnen of zelfs geen garantie. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor verkleuringen. De garantie op schilderwerk is een jaar. Op de meeste installaties zit een garantietermijn van twee jaar. Voor een volledig overzicht raadpleegt u uw garantieregeling.

Meer informatie: