De oplevering van uw huis

Na maanden bouwen is uw huis klaar en volgt de oplevering. U krijgt dan de sleutel en bent officieel eigenaar en verantwoordelijk. Maar eerst controleert u, samen met de ontwikkelaar of bouwer, het huis op gebreken.

Oplevering: eerst het huis inspecteren

Tijdens die controle komt u bijna altijd wel een paar van die ‘opleverpunten’ tegen. Meestal gaat het om kleinigheden, zoals krassen. Maar het kan ook om andere gebreken gaan. Alle tekortkomingen worden genoteerd in een opleveringsrapport. Met de ondertekening daarvan aanvaardt u het huis, met uitzondering van de genoteerde gebreken.

Vooroplevering: gebreken eerder signaleren

Vaak vindt voorafgaand aan de oplevering een vooroplevering plaats. De ontwikkelaar of bouwer kan onvolkomenheden die u tijdens de vooroplevering constateert, oplossen voordat de echte oplevering plaatsvindt. Tijdens die officiële oplevering inspecteert u opnieuw het huis. Pas daarna ondertekent u het opleveringsrapport.

Deskundige meenemen

Zowel bij de oplevering als bij de vooroplevering kunt u een deskundige meenemen. Dat is wel zo verstandig. Een bouwkundig adviseur weet precies waar hij op moet letten. Hij merkt dingen op die u als leek wellicht over het hoofd ziet.

Meer informatie: