Welke rechten heb ik bij oplevering?

tekortkomingen-herstellen

Als je bij de oplevering van je huis tekortkomingen constateert, dan worden deze punten op een proces verbaal genoteerd. De aannemer en jij ondertekenen dit allebei. De aannemer heeft drie maanden de tijd om deze tekortkomingen te herstellen. De 5%-regeling biedt zekerheid dat hij dit (goed) afmaakt. Is op het moment van de oplevering het huis niet bewoonbaar, dan kun je het weigeren.

Opleverpunten binnen drie maanden herstellen

De aannemer garandeert dat jouw huis voldoet aan de eisen voor nieuwbouw uit het Bouwbesluit en aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Goed en deugdelijk werk betekent een juiste toepassing en verwerking van materialen en een nette afwerking. Wat dat is hangt af van de omstandigheden; aan een woonkamer mogen andere eisen gesteld worden dan aan een berging.

Bij de oplevering inspecteer je samen met de aannemer het huis. Als er dan opleverpunten (tekortkomingen) zijn, gaat het meestal om kleinigheden, zoals krassen of een klemmend raam. Maar er kunnen ook grotere gebreken zijn. De aannemer moet alle tekortkomingen zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen drie maanden – herstellen.

Zekerheid dankzij de 5%-regeling

De aannemer is verplicht de opleverpunten te herstellen. Dit geldt ook voor gebreken die je ontdekt in de eerste drie maanden na de oplevering. Om te voorkomen dat je met lege handen staat als de aannemer het herstel niet uitvoert, kun je gebruik maken van de 5%-regeling. Dit geeft je de zekerheid dat de aannemer de opleverpunten en gebreken herstelt, óf dat je niet betaalt voor herstel dat niet is uitgevoerd. Meer informatie over de 5%-regeling vind je hier.

Oplevering weigeren

Is bij de oplevering het huis niet bewoonbaar, dan heb je het recht om dit te weigeren. In de praktijk laat de bouwer of ontwikkelaar het zo ver niet komen. Als dat nodig is, stelt hij het uit. Je hebt dan recht op een schadevergoeding. Na herstel van de gebreken spreekt de aannemer een nieuwe opleverdatum met je af. Mochten er dan nog kleine tekortkomingen zijn, dan heb je dezelfde rechten als bij een normale oplevering.

Extra expertise?

Je kunt je tijdens de oplevering laten bijstaan door een deskundige. Hieraan zijn kosten verbonden. Neem bijvoorbeeld contact op met Vereniging Eigen Huis of een zelfstandige deskundige.

Meer informatie: