Tweeverdieners en nul-op-de-meter: hogere hypotheek

Vanaf 1 januari (2016) kunnen tweeverdieners meer lenen als zij een huis willen kopen. Ook als u een nul-op-de-meter woning wilt kopen, gaat uw maximale hypotheek omhoog.

Tweede inkomen telt zwaarder mee

Dat staat in de Kamerbrief over de leennormen in 2016 die de ministers Blok (Wonen) en Dijsselbloem (Financiën) onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. De ministers schrijven dat het tweede inkomen van tweeverdieners voortaan zwaarder gaat meetellen bij het bepalen van het leenplafond. Daardoor kunnen zij een hogere hypotheek krijgen dan nu.

Nog altijd hogere hypotheek voor eenverdieners

Ondanks de verruiming kunnen eenverdieners, bij een gelijk inkomensniveau, in 2016 nog altijd een hogere hypotheek krijgen dan tweeverdieners. Een van de redenen is dat bij tweeverdieners de kans bestaat dat een van de partners op termijn minder gaat werken, bijvoorbeeld als er kinderen komen. Bij een te hoge hypotheeklast zouden deze gezinnen dan in de problemen komen.

Ook meer lenen voor nul-op-de-meter

Ook als u een nul-op-de-meter woning wilt kopen, kunt u in 2016 meer lenen dan nu. Het gaat om een verruiming van 2.000 euro. Het extra leenbedrag komt daarmee op 27.000 euro. (Deze verruiming is op 1 januari 2018 vervallen waarmee het extra leenbedrag voor een nul-op-de-meter woning weer teruggaat naar 25.000 euro).

Voor woningen met een energie-index (EI) of energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 of lager, blijft de hypotheekverruiming gehandhaafd op 9.000 euro. Bijna alle nieuwbouwwoningen hebben een EI of EPC van 0,6 of lager.

Voorwaarde: voldoende inkomen

U moet wel voldoende inkomen hebben om voor deze verruiming in aanmerking te komen. Dit jaar (2015) ligt de grens op 32.000 euro, in 2016 wordt dat 33.000 euro.

Meer informatie: