Uw huurwoning en de servicekosten

Los van de kale huurprijs van uw nieuwbouwwoning, zijn er bijkomende kosten die vallen onder de noemer servicekosten. Het gaat dan over nutsvoorzieningen (zoals gas, water en elektriciteit) en overige kosten voor bijvoorbeeld de aanwezigheid van een huismeester of de schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes. Wat precies onder de servicekosten valt, is opgenomen in uw huurcontract.

U betaalt maandelijks een voorschotbedrag voor de diensten en voorzieningen in uw huurhuis. Achteraf wordt één maal per jaar bekeken of de daadwerkelijke kosten overeenkomen met gemaakte kosten. Het kan zijn dat uw energieverbruik hoger of lager ligt dan begroot, waardoor u moet bijbetalen of juist geld terug krijgt. De kosten worden per kalenderjaar bekeken en (indien nodig) verrekend. Dit betekent ook dat de voorschotbedragen die u betaalt kunnen wijzigen.

Overzicht van meest voorkomende servicekosten:

 • Nutsvoorzieningen, zoals warmtepomp of gasaansluiting, water en elektriciteit;
 • Lampvervanging en klein onderhoud in gemeenschappelijke ruimtes;
 • Schoonmaak gemeenschappelijke ruimtes;
  Telefoonkosten voor de liftalarmering;
 • Huismeester (indien aanwezig);
  Tuinonderhoud (gemeenschappelijke tuin);
 • Kosten Bringmebox: zodat er makkelijk pakketjes afgeleverd op opgehaald kunnen worden (weliswaar een nieuwe service, maar wel een dienst die in opkomst is in appartementencomplexen);
 • Elektraverbruik gemeenschappelijke voorzieningen en kosten water voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes;
 • Glasverzekering

Meer informatie: