Kleine verandering maximale hypotheek in 2022

hypotheek

Elk jaar berekent het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hoeveel je kunt lenen voor je hypotheek. Voor 2022 zijn er geen wijzigingen in de systematiek. Daardoor zijn de veranderingen klein. In 2022 kunnen alle inkomensgroepen iets meer lenen voor hun hypotheek. De NHG-grens stijgt ook.

Het Nibud adviseert de overheid jaarlijks bij het vaststellen van leennormen voor hypotheken. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dit advies op 28 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij meldt daarbij dat het kabinet het advies van het Nibud overneemt.

Verantwoorde hypotheek

Het advies van het Nibud is bedoeld om te zorgen dat huishoudens die een hypotheek afsluiten de hypotheeklasten op de langere termijn kunnen blijven betalen. Het financieringslastpercentage geeft aan welk deel van je inkomen je maximaal aan hypotheeklasten kunt besteden. Dit is wat er overblijft van je bruto inkomen na betaling van belastingen en premies en de kosten van levensonderhoud. Hierbij houdt het Nibud ook rekening met kosten voor onderhoud en andere kosten die een eigen woning met zich meebrengt. Natuurlijk bepaalt het Nibud dit niet voor ieder huishouden afzonderlijk. Dit is gebaseerd op gemiddelden.

Iets meer leenruimte

In 2022 kunnen alle inkomensgroepen iets meer lenen voor hun hypotheek. Dit komt doordat naar verwachting de lonen stijgen. Zonder deze loonstijging neemt de maximale leenruimte alleen licht toe voor inkomens tot € 50.000. Voor hogere inkomens neemt de leenruimte dan juist iets af. Het Nibud verklaart dit door de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Dit heeft voor hogere inkomens meer effect dan voor lagere inkomens. Omgekeerd is de loonstijging in euro’s voor hogere inkomens groter dan voor lagere inkomens.

Extra ruimte bij energiezuinige woning

In een energiezuinige nieuwbouwwoning is je energierekening lager dan in een woning met energielabel C, waarmee het Nibud rekent. Daardoor houd je meer geld over. Voor een energiezuinige nieuwbouwwoning kun je daardoor extra hypotheek krijgen. Het gaat om een bedrag van € 9.000 tot € 25.000, afhankelijk van hoe zuinig je woning is. Voorwaarde is dat je toetsingsinkomen minimaal € 33.000 bedraagt. Vraag je hypotheekadviseur naar de mogelijkheden.

NHG-grens stijgt

De NHG-kostengrens gaat in 2022 opnieuw omhoog, maakte Nationale Hypotheek Garantie (NHG) de dag na Prinsjesdag bekend. Vanaf 1 januari 2022 kun je voor woningen tot € 355.000 een hypotheek afsluiten met NHG. Dit is een stijging van € 30.000 ten opzichte van 2021. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 397.000 in 2022. Tegelijk gaat de premie iets omlaag, naar 0,6%.

NHG-hypotheek voor flexwerkers

Door de coronacrisis hebben flexwerkers in bepaalde sectoren tijdelijk minder inkomsten gehad. Daardoor kunnen zij minder gemakkelijk een hypotheek krijgen. NHG en de hypotheeksector hebben afspraken gemaakt over een oplossing. Onder voorwaarden kunnen flexwerkers met voldoende arbeidsperspectief toch in aanmerking komen voor een NHG-hypotheek.

Meer informatie