Per 1 juli: minder lenen bij lage hypotheekrentes

Als u nieuw huis zoekt, doet u er goed aan vóór 1 juli een hypotheekofferte te krijgen. Want vanaf die datum kunt u circa vijf procent minder lenen voor een hypotheek met een lage rente.

Maximale hypotheek: verantwoord lenen

De daling van dit zogeheten leenplafond volgt op een advies van het Nibud. Jaarlijks worden, op basis van het advies van dit budgetinstituut, de normen aangepast. Het doel hiervan is te voorkomen dat mensen, zoals in de jaren voorafgaand aan de crisis, onverantwoord hoge hypotheken aangaan en daardoor in financiële problemen komen. Voor zijn adviezen kijkt het Nibud onder meer naar wijzigingen in belastingen en premies en kostenstijgingen. Dit jaar heeft het Nibud bovendien meer rekening gehouden met financieel kwetsbare groepen, zoals mensen die gehandicapt of chronisch ziek zijn, en gezinnen met twee of meer kinderen. Zij moeten ruimte overhouden voor uitgaven die niet te vermijden zijn.

Leenplafond afhankelijk van inkomen en rente

Uw inkomen en de hypotheekrente bepalen hoeveel u maximaal mag lenen. Dit leenplafond wordt uitgedrukt als percentage van uw inkomen. De maximum percentages zijn begin dit jaar verlaagd. Inkomens tot 28.000 euro kunnen hierdoor volgens het Nibud 3,0 tot 6,5 procentpunt minder lenen en hogere inkomens 0,5 tot 3,0 procentpunt. Doordat de hypotheekrentes zijn gedaald, zijn de gevolgen in de praktijk minder groot.

Aanscherping voor rentes onder de drie procent

Voor hypotheken met rentes onder de drie procent geldt een extra aanscherping. Banken hebben tot en met 30 juni de tijd gekregen om deze aanscherping te verwerken. Gezien de huidige lage rentestand kunt u dit dus vanaf 1 juli gaan merken.

De daling van het maximale leenbedrag bedraagt ongeveer vijf procent. De beperking betreft vooral hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie, omdat die lagere rentes kennen. De exácte daling van het leenplafond hangt af van uw inkomen. Volgens een berekening van De Hypotheekshop kan de maatregel voor een modaal gezin betekenen dat zij bijna 10.000 euro minder kunnen lenen.

Toch gunstige tijd om een huis te kopen

Ondanks de daling van het maximale leenbedrag en andere maatregelen, zijn de omstandigheden om een huis te kopen nog altijd heel behoorlijk, aldus Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis, op BNR Nieuwsradio. “Dat komt vooral doordat de hypotheekrente nu erg laag is en de huizenprijzen ook relatief laag zijn.”

Per 1 juli: ook daling NHG-grens

Met ingang van 1 juli daalt ook de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat betekent dat een huis minder mag kosten om nog voor deze garantie in aanmerking te komen. Het gaat om een daling van 265.000 naar 245.000 euro. Vanwege de bijkomende kosten betekent dit dat uw huis maximaal 231.132 euro mag kosten om voor de NHG in aanmerking te komen.

Meer informatie: