Maximale hypotheek iets hoger in 2021

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting berekent jaarlijks voor de overheid hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen in het nieuwe jaar. Voor 2021 geldt: We gaan gemiddeld genomen iets meer verdienen. Daar komt bij dat de rente op studieleningen is gedaald en dat het tweede inkomen zwaarder meetelt bij het vaststellen van het financieringspercentage. De uitkomst voor 2021 is dan ook dat we een iets hogere maximale hypotheek kunnen afsluiten. Ook al verschilt de situatie uiteraard per huishouden. “We gaan uit van gemiddelden”, benadrukt het Nibud.

De belangrijkste verandering voor 2021 – die ervoor zorgt dat we gemiddeld genomen een hogere maximale hypotheek kunnen krijgen – is de toename van het salaris. Het Nibud gaat uit van een gemiddelde stijging van 1,4 procent. Het kenniscentrum tekent hierbij aan dat er ook sprake is van onzekerheid. Mede door corona zullen een aantal mensen hun baan verliezen. “Sommige mensen zullen zich afvragen: heb ik volgend jaar nog wel deze baan? Of als het gaat om een zelfstandige: heb ik volgend jaar nog wel voldoende opdrachten?”, benadrukt Marcel Warnaar, wetenschappelijk medewerker van het Nibud.

Tweede inkomen telt sterker mee

Wat in ieder geval een positief effect zal hebben op de maximale hypotheek is het advies dat het tweede inkomen vanaf 2021 voor 90 procent zal meetellen bij het bepalen van het woonlastenpercentage. Afgelopen jaar telde het salaris van de partner nog slechts voor 80 procent mee. Sinds 2015 is de leencapaciteit voor tweeverdieners stapsgewijs verhoogd en dat zal verder omhooggaan naar 100 procent. Een logische stap gezien het feit dat de overheid wil stimuleren dat beide partners blijven werken.

“Het verschil in besteedbaar inkomen tussen twee- en eenverdieners neemt door belastingwijzigingen al enige jaren toe en zal de komende jaren nog verder oplopen. Tweeverdieners houden daarom per jaar netto meer over dan eenverdieners en hebben dan ook meer financiële ruimte. Die extra ruimte kunnen ze deels aanwenden voor meer geld aan hun hypotheek te besteden”, zegt Marcel Warnaar.

Minder hinder van studielening

Een studieschuld betekent sinds jaar en dag dat kopers van een huis minder hypotheek kunnen krijgen. In 2021 gaat de wegingsfactor voor studieleningen echter omlaag als gevolg van de gedaalde rente op studieleningen. Uit het Advies Financieringsnormen 2021 van het Nibud blijkt dat dit zo maar 7000 tot 8000 euro kan schelen aan hypotheekruimte bij een studieschuld van 25.000 euro. Dit geeft consumenten met een studieschuld meer leencapaciteit voor een hypotheek.

Extra hypotheekruimte voor energiezuinig nieuwbouwhuis

Net als voorheen kunnen kopers van een zeer energiezuinig huis rekenen op extra hypotheekruimte. Kopers van een nieuwbouwhuis hebben altijd de mogelijkheid om de maximale hypotheek met 9000 euro te verhogen. Dit bedrag komt dus boven op het bedrag dat u zou kunnen lenen voor een bestaande (minder energiezuinige woning). Dit komt simpelweg omdat de energielasten omlaaggaan als u een energiezuinig huis koopt. Hierbij geldt ook: des te energiezuiniger de woning des te groter de mogelijke verruiming. Kiest u bijvoorbeeld voor een nul-op-de-meter woning dan kan de hypotheekverruiming (op inkomen) oplopen tot 25 duizend euro. Laat u goed voorlichten door een hypotheekadviseur wat de mogelijkheden zijn.

NHG-grens hoger

Een verandering op hypotheekgebied in het nieuwe jaar die al eerder bekend werd gaat over de NHG-grens. Deze grens gaat met 15.000 euro omhoog naar 325.000 euro vanaf 1 januari 2021. Dit wil zeggen dat u voor een (nieuwbouw-) huis tot 325.000 een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie kunt afsluiten. Er kunnen dankzij deze verhoging meer mensen gebruik maken van deze garantieregeling. Dat is mooi want een hypotheek met NHG zorgt in de meeste gevallen voor een rentekorting, dus lagere maandlasten.

NHG en energiezuinige maatregelen

Een hypotheek met NHG werkt ook als een soort vangnet. U kunt bijvoorbeeld uw baan kwijtraken of arbeidsongeschikt worden en in een lastig pakket komen, omdat de kosten van de hypotheek niet meer op te brengen zijn. Dan kan een NHG-hypotheek uitkomst bieden. Koopt u een zeer energiezuinig nieuwbouwhuis dan ligt de NHG-grens (eigenlijk vanzelfsprekend) ook hoger. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter NHG) meldde eerder dat de NHG-grens voor een huis met energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld een zeer energiezuinig nieuwbouwhuis) zes procent hoger ligt dan de 325.000 euro. Dit betekent dat de grens dankzij de energiebesparende maatregelen van een nieuwbouwhuis kan oplopen naar 344.500 euro (in plaats van maximaal 328.600 euro in 2020).

Weinig onderhoud

De boodschap voor 2021 is in ieder geval dat huishoudens gemiddeld genomen kunnen rekenen op meer leencapaciteit als het gaat om een hypotheek. Marcel Warnaar tekent hierbij aan dat zij die kiezen voor een maximale hypotheek met grote waarschijnlijkheid ergens op moeten bezuinigen omdat het huishoudbudget zijn grenzen kent. “Het is niet voor niets een maximumhypotheek. Dit betekent misschien een kleinere auto of even geen wintersportvakantie als u kiest voor een maximale hypotheek”, zegt Marcel Warnaar. “Maar het mooie van een energiezuinig nieuwbouwhuis is dan weer wel dat de energielasten flink lager zijn dan bij een huishouden in een bestaande woning. Ook heeft u de eerste jaren geen of weinig onkosten als het gaat om onderhoud. Dat is juist weer goed voor uw portemonnee.”

Meer informatie: