NHG-grens vanaf 1 juli omlaag naar 245.000 euro

Vanaf 1 juli gaat de NHG-grens omlaag naar 245.000 euro. Vanaf dat moment komen alleen hypotheken tot 245.000 euro in aanmerking voor deze gunstige regeling. Een hypotheek met NHG levert u een lagere rente op en de zekerheid dat uw restschuld wordt betaald als u dat buiten uw schuld niet zelf kan.

Koopsom niet meer dan 231.132 euro

Het bedrag van 245.000 euro is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat de prijs van de woning bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw niet meer mag bedragen dan 231.132 euro.

Tip: nu nog profiteren van hogere NHG-grens

Om nog te profiteren van de huidige NHG-grens van 265.000, moet u ervoor zorgen dat uw hypotheekofferte voor 1 juli is opgesteld. De datum waarop de offerte wordt ondertekend, is niet van belang. Om bij een NHG-grens van 265.000 euro voor Nationale Hypotheek Garantie in aanmerking te komen, mag de woningprijs niet hoger zijn dan 250.000 euro.

NHG-grens op niveau van voor de crisis

Met de verlaging per 1 juli komt de NHG-grens weer uit op het niveau van vóór de crisis. Kort nadat de crisis uitbrak, besloot het kabinet de NHG-grens fors te verhogen. Het was een van de stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt. In de afgelopen periode is de NHG-grens in stappen weer verlaagd.

Meer informatie:

  • Alles over de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) leest u op www.nhg.nl.