Meerwerk, minderwerk en opties. Wat is wat?

U kunt uw nieuwbouwhuis aan uw wensen laten aanpassen. Hiervoor zijn verschillende begrippen in omloop, zoals meerwerk, minderwerk en opties. Het gaat om veranderingen van de basiswoning.

Verschillende begrippen

Meerwerk betekent letterlijk meer werk. Er worden extra dingen gedaan die niet bij de standaard uitvoering van het huis zijn inbegrepen. Voor meerwerk betaalt u extra. Bij minderwerk worden bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd en krijgt u veelal geld terug. U komt ook vaak het begrip opties tegen. In de nieuwbouwbranche worden de begrippen meerwerk (of minderwerk) en opties meestal door elkaar heen gebruikt. Ze betekenen dan hetzelfde. Soms maken ontwikkelaars onderscheid tussen ‘voor de koop’ en ‘na de koop’ of tussen aanpassingen aan de ruwbouw en aanpassingen bij de afbouw.

Grote opties of makelaarsopties

U kunt dan bijvoorbeeld de begrippen ‘grote opties’ of ‘makelaarsopties’ tegenkomen. Veelal wordt hiermee meerwerk aan de buitenkant (schil) van het huis bedoeld. Voorbeelden zijn een uitbouw op de begane grond, openslaande deuren in de achtergevel, een garage, (extra) dakramen en een dakkapel. De kosten voor deze grote opties worden vaak direct opgenomen in de aanneemsom. Veranderingen die u daarna nog wenst, worden vaak meer- en minderwerk genoemd.

Afwijkingen van wat aannemer standaard uitvoert

Om te bepalen wat er allemaal onder meerwerk (of opties) valt, moet u weten wat de aannemer standaard bij de bouw van het huis uitvoert. Dat staat in de technische omschrijving, de afwerkstaat en de verkooptekeningen, documenten die bij de koop-/aannemingsovereenkomst horen. Wat daar niet in staat en wel door u gewenst is, is meerwerk. Wilt u minder uitgevoerd hebben dan de aannemer standaard doet, dan is dat minderwerk.

Standaard meer- en minderwerk

Om het overzichtelijk te houden, biedt de aannemer vaak een lijst met standaard meer- en minderwerk aan, ook wel koperskeuzelijst genoemd. Het gaat dan om veranderingen die meer nieuwbouwkopers wensen, zoals het toevoegen van wandcontactdozen, het veranderen van de draairichting van een of meer deuren of het aanbrengen van een buitenkraan. Andere voorbeelden van standaard meerwerk zijn andere tegels in de badkamer, aanpassingen aan de keuken en het verplaatsen van wanden. Een voorbeeld van minderwerk is het casco opleveren van de badkamer, of van de keuken.

Individueel meer- en minderwerk

Maar misschien heeft u ook individuele wensen, die buiten het standaard meer- of minderwerk vallen. Bij veel projecten kunt u over dit ‘individueel meer- of minderwerk’ in gesprek met een vertegenwoordiger van de aannemer, ook wel kopersbegeleider genoemd. Na dit gesprek werkt de aannemer uw extra wensen uit en geeft aan of ze haalbaar zijn. Vervolgens komt hij met een prijsvoorstel.

Minderwerk: let op uw garantie

Heeft u minderwerk, dan krijgt u doorgaans geld terug. De aannemer hoeft immers bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren en bepaalde materialen niet in te kopen. Maar let wel op: minderwerk kan gevolgen hebben voor uw garantievoorwaarden. Kiest u bijvoorbeeld voor een casco badkamer, dan zal de garantie op dit onderdeel van uw huis komen te vervallen. Gaat u zelf uw badkamer afbouwen, of huurt u hiervoor een andere aannemer in, dan valt dat ook buiten de garantie- en waarborgregeling. Maak dus met deze andere aannemer goede garantieafspraken over de werkzaamheden die hij gaat doen.

Ook voor huurwoningen

Meer- en minderwerk is vooral mogelijk bij nieuwbouw koopwoningen. Toch zijn er ook steeds meer verhuurders die u de mogelijkheid bieden uit verschillende opties te kiezen.

Meer informatie: