Nieuwbouwhuis met een volwassen linde, plataan of eik

Kies een boom en klik. Vanaf 1 september gaat het platform Bomenmakelaar.nl live. Gemeenten, projectontwikkelaars en ook (een collectief van) consumenten kunnen een volwassen boom uitkiezen om die vervolgens te laten plaatsen op een plek naar keuze. Naast uw nieuwbouwhuis bijvoorbeeld. Het gaat om bomen die op hun huidige plaats niet behouden kunnen blijven. “In negen van de tien gevallen is een boom herplantbaar.”

In artist impressions van een nieuwbouwwijk zien we vaak veel groen en volwassen bomen. De realiteit is volgens Jasper Putter van Bomenmakelaar.nl veelal anders: een paar smalle sprietjes die nog tot wasdom moeten komen. “Als huizen worden opgeleverd is het vaak een stenige omgeving.”

Bomen niet kappen maar behouden

Het idee om een boom een tweede leven te geven op een andere plek ontstond tijdens een brainstormsessie. Landschapsarchitect Roy Wouters, boomspecialist Arjan Zoontjens en projectmanager Jasper Putter zochten naar een manier om gezonde bomen te sparen en te voorkomen dat die gekapt zouden worden. Bomen zijn vaak een struikelblok in een project als er bijvoorbeeld riolering vervangen moet worden. “En dat hoeft helemaal niet zo te zijn.”

Hoe ouder hoe meer aandacht

Het drietal verzon een concept om boomaanbieders en boomzoekers op een laagdrempelige manier bij elkaar te brengen. De bomen die op de site komen te staan kunnen 10 jaar oud zijn maar ook honderd of daar ergens tussenin. Jasper Putter vertelt dat een boom die honderd jaar oud is meer aandacht vraagt bij het proces van herplanten dan een boom die jonger is. De aanpak rond het herplaatsen verschilt per boom. Er zijn soorten die een jaar voorbereiding vragen. Andere type bomen slaan juist makkelijk aan op een andere plek en dit maakt het proces minder bewerkelijk.

Bomenpaspoort

Bomenmakelaar.nl controleert de documenten die aangeven hoe het zit met de herplantbaarheid van de bomen en zorgt voor een bomenpaspoort.. Bij een succesvolle verplanting rekent het platform een courtage van een paar honderd euro. De meeste kosten zijn echter gemoeid met het vervoer van de te verplaatsen bomen. Een boom met een grote omvang vraagt om een zwaardere kraan. Die kosten zijn voor de koper.

Verplantkosten kunnen sterk uiteen lopen

De verplantkosten zijn boomafhankelijk en daarom moeilijk in te schatten. Om toch een idee te geven spreekt Jasper Putter de verwachting uit dat deze kosten voor een gemiddelde boom – een exemplaar dat 15 tot 20 jaar oud is – ergens tussen de twee- en drieduizend euro uitkomen. Is dit te prijzig? Nieuwe bewoners van een nieuwbouwwijk kunnen er ook voor kiezen om als collectief een boom (of meerdere bomen) te kopen.

Groene (nieuwbouw) wijk

Meer groen in onze nabijheid is goed voor onze gezondheid, stelde de Gezondheidsraad in een recent advies. “Grote volwassen bomen doen iets met je gevoel”, zegt  Jasper Putter en hij noemt nog een paar voordelen die volwassen bomen te bieden hebben: ze gaan hittestress tegen en zorgen voor koeling, hebben een positieve invloed op de grondwaterstand en vergroten de leefbaarheid in een straat. Het geeft een straat meer allure. “En dan kan het zo maar zijn dat de waarde van de huizen een paar duizend euro omhoog gaat.”

Meer informatie: