Oproep versnellen woningbouw

woning-te-koop

Inmiddels is het bij iedereen duidelijk: Nederland kampt met een groot woningtekort. In 10 jaar tijd moeten er zo’n 1 miljoen nieuwe woningen bij komen. Over de vraag waar die woningen gebouwd moeten worden lopen de meningen sterk uiteen. De branchevereniging van projectontwikkelaars, de NEPROM, wil de tegenstellingen overbruggen om de woningbouw te versnellen. Daarvoor hebben de ontwikkelaars een oproep gedaan aan de politieke partijen die betrokken zijn bij de formatie van een nieuwe regering.

Waar bouwen?

Grofweg zijn er twee kampen in het woningbouwdebat. Het eerste kamp vindt dat je alleen mag bouwen binnen bestaande steden en dorpen. Zij vrezen dat kostbare groene ruimte verloren gaat, wanneer er nieuwe gebieden worden aangewezen voor woningbouw en dat er niet meer geïnvesteerd wordt in het opknappen van verouderde gebieden. Het tweede kamp denkt dat er in de bestaande steden en dorpen niet genoeg ruimte is om zoveel extra woningen te bouwen. Hierbij is het angstbeeld juist dat in de stad geen groen meer overblijft en dat alles wordt volgebouwd met hoge torens vol kleine appartementen.

In de stad èn aan de rand

De projectontwikkelaars investeren volop in binnenstedelijke woningbouw. Bijvoorbeeld in de transformatie van bedrijventerreinen naar woningen. Dit zijn complexe, kostbare en langdurige processen. Zo lukt het niet om op tijd nieuwe woningen op te leveren. Desirée Uitzetter, voorzitter van de NEPROM: “Wij verlangen meer realiteitszin van het Rijk. Naast binnenstedelijke woningbouw is zorgvuldige woningbouw aan de randen van de steden onontkoombaar om meer snelheid te maken, betaalbaarder te bouwen en aan diverse woonwensen te kunnen voldoen. Het is nadrukkelijk én-én. En niet óf-óf.”

versneld-meer-woningen

Locaties uit het verleden

In het verleden hebben ontwikkelaars afspraken gemaakt over het aankopen van gronden die toen voor woningbouw zijn aangewezen. Vanwege veranderingen in politieke prioriteiten is dit niet van de grond gekomen. De ontwikkelaars roepen op om de krachten te bundelen en ook werk te maken van deze nieuwe gebieden. Als overheden dit toestaan, kan er nu snel gestart worden met bouwen. En dat is nodig, want de nood is hoog.

Versterken natuur en landschap

De gebieden die de ontwikkelaars aanwijzen, zijn geen natuurgebieden of gebieden met een hoge landschappelijke waarde. Integendeel, vaak gaat het om monofunctioneel agrarisch gebied met weinig biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan weilanden of andere grootschalige, eentonige landschappen met weinig verschillende soorten planten en dieren. De ontwikkelaars willen door zorgvuldige ingrepen de biodiversiteit vergroten en inspelen op klimaatverandering. Ze streven naar stedelijkheid en functiemenging, met bedrijvigheid, voorzieningen, recreatie en natuur. Dit combineren zij met nieuwe vormen van duurzame mobiliteit.

Wil je de oproep teruglezen? Klik dan hier: Oproep versnellen nieuwe woningbouwgebieden