Vijf vragen over de meeneemhypotheek

meeneemhypotheek

Ben je op dit moment bezig met het aankopen van een nieuwbouwhuis? Dan heb je misschien wel gelezen over de meeneemhypotheek. Hieronder lees je onze vijf tips. Zo ben jij straks helemaal op de hoogte van deze hypotheeksoort en de voordelige mogelijkheden. 

Wat is het voordeel van een meeneemhypotheek?

Door de enorme stijging van de hypotheekrente in 2022 is de bekendheid van de meeneemhypotheek (ook wel verhuisregeling of meeneemregeling) in relatief korte tijd razendsnel toegenomen. Inmiddels (januari 2023) maakt maar liefst de helft van alle doorstromers gebruik van een meeneemhypotheek als ze een volgende woning gaan kopen. Met een verhuisregeling kun je de rentevoorwaarden van de huidige hypotheek voortzetten bij de nieuw aan te kopen woning. Dat is geen verplichting. Maar kan gunstig zijn als je een relatief lage hypotheekrente nog voor een langere periode hebt vaststaan. Je kan echter alleen je hypotheek meenemen als je bij dezelfde geldverstrekker je nieuwe woning financiert. De lage hypotheekrente zorgt niet alleen voor lagere maandlasten dan een nieuwe hypotheek bij een andere aanbieder, maar vergroot ook de leencapaciteit op je inkomen. Dat kan tienduizenden euro’s schelen.

Wat gebeurt er als je een duurdere woning koopt?

Bij de meeneemhypotheek wordt de basisrente meegenomen. Er wordt opnieuw vastgesteld of je in aanmerking komt voor kortingen zoals die voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) of die voor een lage verstrekking ten opzichte van de waarde van de woning. Als je een duurdere woning koopt dan de huidige woning, dan kan het zijn dat de oude hypotheek niet voldoende is om de nieuwe woning te financieren. In dat geval leen je aanvullend naast de hoofdsom van de oude hypotheek. Voor dit verhoogde deel gelden dan de actuele rentetarieven. Let er wel op dat een aantal aanbieders een maximum hanteert aan het bedrag dat ze willen uitlenen voor een hypotheek. Het kan zijn dat ook de hoogte van de overbruggingsfinanciering daarin wordt meegenomen.

Hoe werkt de meeneemhypotheek als je tijdelijk twee woningen hebt?

In de situatie dat er eerst wordt gekocht voordat de huidige woning wordt verkocht, heb je tijdelijk te maken met twee hypotheken. Dat is vaak het geval bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. De lage hypotheekrente verhuist naar de nieuwe hypotheek. De oude hypotheek krijgt dan bij de meeste geldverstrekkers een andere rente, in veel gevallen betreft dat een variabele rente. Zeker als de periode met twee hypotheken (en een overbruggingsfinanciering) wat langer is, kun je te maken krijgen met een forse lastenverzwaring. Dat speelt in het bijzonder bij een variabele rente, omdat die door de renteverhogingen van de centrale banken aan het oplopen is.

Kun je altijd gebruik maken van de verhuisregeling?

Je geldverstrekker behandelt het meenemen van de hypotheek als een nieuwe hypotheekaanvraag. Aan de hand van onder andere je huidige inkomen, je betalingsverleden en de marktwaarde van je nieuwe woning wordt beoordeeld of je in aanmerking komt voor de hypotheek. Voor de inkomenstoetsing is onder meer van belang wat de resterende duur is van je huidige hypotheekrente. Als deze nog korter dan 10 jaar loopt, dan dient de aanbieder de wettelijke toetsrente van 5% te hanteren. Dat kan invloed hebben op je leencapaciteit. Mocht je tussentijds van baan zijn veranderd of voor jezelf zijn begonnen, dan kan ook dat – afhankelijk van het beleid van de betreffende geldverstrekker – gevolgen hebben voor de toetsing.

Is er sprake van verkoop van de oude woning in verband met een echtscheiding, dan is vaak de wens dat beide ex-partners deels gebruik kunnen maken van de verhuisregeling. Bij de meeste aanbieders is dit echter niet mogelijk en kan slechts een van beiden de rente meenemen. Als een van de ex-partners de woning behoudt, dan is er geen sprake van verkoop en komt het voordeel van de lage rente volledig toe aan de partner die de woning behoudt.

Zijn er belangrijke aandachtspunten?

De voorwaarden voor het gebruik van een verhuisregeling kunnen sterk uiteenlopen tussen geldverstrekkers. Bij sommige aanbieders dien je vooraf te melden dat je gebruik wilt maken van deze regeling. Het renteaanbod dient dan minimaal een maand voor aflossen van de huidige hypotheek te worden aangevraagd. In een enkel geval moet de huidige woning definitief verkocht zijn. Bij andere geldverstrekkers heeft de koper 3 tot zelfs 12 maanden na aflossing de tijd om een renteaanbod aan te vragen. Dat kan praktisch zijn als je de oude woning eerst verkoopt, alvorens een nieuwe woning te kopen.

Het is dus belangrijk om, voordat je op zoek gaat naar een andere woning, je goed te laten informeren over de specifieke voorwaarden van de verhuisregeling bij je huidige geldverstrekker! Doe dit in ieder geval voordat je de huidige woning verkoopt. Door het gebruik van een meeneemhypotheek druk je niet alleen de maandlasten van de nieuwe woning, maar vergroot je ook de haalbaarheid van de aankoop. (Bron: De Hypotheekshop)

Meer informatie