Vraaggestuurde ventilatie

Bij vraaggestuurde ventilatie wordt de ventilatie automatisch afgestemd op de behoefte. Het systeem maakt daarvoor gebruik van sensoren voor CO2 en luchtvochtigheid.

Handmatig en vraaggestuurde ventilatie

Ventilatie is bedoeld om de lucht in huis prettig en gezond te houden. De ene keer is daar meer ventilatie voor nodig dan de andere keer. U kunt dat bijvoorbeeld met een driestandenschakelaar steeds zelf regelen. Als u thuis bent, zet u de schakelaar op 2 en als u weg gaat zet u hem op 1. Stand 3 is bedoeld voor extra ventilatie tijdens douchen en/of koken.
Het is beter om de ventilatie automatisch te regelen op basis van de gemeten luchtkwaliteit. Hierbij registreren sensoren de luchtvochtigheid en de CO2. Een systeem dat op deze manier werkt, heet vraaggestuurde ventilatie.

Relatieve luchtvochtigheid

Een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60 procent is gezond en prettig. Bij vraaggestuurde ventilatie wordt dat met een sensor gemeten. Wanneer de luchtvochtigheid te hoog wordt, gaat de ventilatie harder werken. Afhankelijk van het systeem zijn er minstens één of twee sensoren nodig: in de badkamer en in de keuken. Op die plaatsen is de luchtvochtigheid immers vaak het hoogst. Soms ziet u de sensoren niet omdat ze in het ventilatiesysteem zijn geplaatst.

CO2

Mensen en (huis)dieren brengen bij uitademing CO2 in de lucht. De hoeveelheid CO2 is daardoor een betrouwbare indicator voor de hoeveelheid ventilatie die er nodig is. Buitenlucht bevat 350 tot 400 ppm CO2 (parts per million). Binnen is een CO2-concentratie van 800 tot 1200 ppm aanvaardbaar. Een hogere concentratie is niet prettig. Bij vraaggestuurde ventilatie gaat de pomp van de ventilatie-unit harder werken als de CO2-concentratie oploopt. Hiervoor worden sensoren geplaatst in verschillende vertrekken of in het systeem zelf.

Regeling per zone of vertrek

De beste systemen regelen de ventilatie per zone of vertrek. Hierbij worden de CO2 en de relatieve luchtvochtigheid van de afgezogen lucht per zone gemeten. Op basis daarvan wordt de ventilatie op die plaats geregeld. Een ventilatiesysteem met deze regeling is het meest nauwkeurig en levert de hoogste bijdrage aan comfort, gezondheid en energiebesparing. Als de CO2 alleen in de woonkamer wordt geregistreerd, is dat onvoldoende. Dan gaat ’s nachts de installatie naar de laagste stand, maar wordt het in de slaapkamers benauwd.

Aandachtspunten

  • Vraaggestuurde ventilatie reageert meestal niet op geurtjes en ook niet op schadelijke emissies uit meubelen, vloerbedekking of verf.
  • Sommige goedkope vraaggestuurde regelingen hebben slechts één CO2-sensor. Zulke systemen werken averechts voor de luchtkwaliteit in de slaapkamers.
  • Ook bij vraaggestuurde ventilatie mag u rustig een raam openzetten als u daar behoefte aan heeft. Het is een misverstand dat u het systeem daarmee zou ontregelen.
  • Als de lucht te droog is, kunt u dat niet oplossen door extra te ventileren. Daarvoor moet u luchtbevochtigers aanbrengen of meer planten in huis nemen.

Meer informatie: