Wat is een Groenverklaring?

Koop je een milieuvriendelijke en duurzame nieuwbouwwoning? Dan kan de woning voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten. Wanneer de nieuwbouwwoning zo’n groenverklaring heeft, kun je bij enkele hypotheekverstrekkers in aanmerking komen voor extra rentekorting.

Wat houdt een Groenverklaring in?

Het is een instrument waarmee de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) duurzame projecten toetst en accepteert. Het doel is om duurzame en innovatieve (bouw)projecten te stimuleren. Het bewijst dat de aannemer bij de bouw 100% duurzaam hout gebruikt en dat de woning geen fossiele energie gebruikt. Maar wat betekent dit?

100% Duurzaam hout

Om in aanmerking te komen voor een Groenverklaring, moet de bouw dus 100% duurzaam hout gebruiken. Alleen bouwers die gecertificeerd zijn met FSC, PEFC, Keurhout of STIP, mogen dit hout verkopen aan hun klanten. Op die manier is het hout te traceren in de gehele handelsketen. Deze keten, van oorsprong tot toepassing, wordt Chain of Custody (COC) genoemd. De gecertifieerde bouwer ondertekent de verklaring Duurzaam Hout.

Geen fossiel energiegebruik

Daarnaast mag de woning geen fossiele energie gebruiken. Dit betekent dat de BENG-2 waarde gelijk moet zijn aan nul. De BENG-eisen zijn per 1 januari 2021 in de plaats gekomen voor de EPC. BENG staat voor bijna energieneutraal gebouw. Kort gezegd is BENG een nieuwe rekenmethode die afzonderlijk kijkt naar energiebehoefte (BENG-1), fossiel energiegebruik (BENG-2) en hernieuwbare energie (BENG-3).

Deze overschakeling is nog niet opgenomen in de Regeling Groenprojecten. Daarom kan voorlopig ook de EPC nog gebruikt worden bij de aanvraag. Deze moet 0,26 zijn of lager. Wanneer de aannemer de aanvraag met een BENG-berekening indient, moet hij de optie EPC 0% te kiezen en een berekening te uploaden waarbij de BENG-2 waarde 0 of lager is.

Waar vind je de Groenverklaring?

Uiterlijk binnen zes maanden na de start van de bouw, kan de aannemer de verklaring aanvragen voor een nieuwbouwproject of woning. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, kun je dit kosteloos terugvinden in het openbaar Register Groenverklaringen. De Groenverklaring kun je gebruiken voor het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten met bijvoorbeeld extra rentekorting.

Extra rentekorting door Groenverklaring

Om duurzaam en energiezuinig wonen te stimuleren, geven verschillende banken rentekorting op een nieuwbouwhypotheek. Wanneer jouw nieuwbouwhuis ingeschreven staat in het Register Groenverklaringen, kun je bij enkele banken zelfs extra rentekorting ontvangen. Voor zover bij ons bekend bieden de Rabobank en ING dit aan. De verwachting is dat meerdere banken dit voorbeeld volgen.

Meer informatie

Van A naar BENG en beter
EPC energielabel en nul op de meter