Wat is een reserveringsovereenkomst?

U kunt een reserveringsovereenkomst sluiten voordat een project in verkoop gaat. Hiermee stelt u de aankoop van het huis van uw keuze al in een vroeg stadium veilig. Maar weet wel waar u voor tekent!

Reserveringsovereenkomst: waarom?

U sluit een reserveringsovereenkomst voordat een project in verkoop gaat. Op dat moment is nog niet alle informatie bekend die in het koopcontract moet worden opgenomen, zoals de start en de duur van de bouw. Een reserveringsovereenkomst geeft u het eerste recht op de koop van het huis van uw keuze. Soms wordt dit ook een voorinschrijving genoemd. U verplicht zich hiermee tot het tekenen van een koopovereenkomst op het moment dat het project in verkoop gaat. In de overeenkomst staat in welke gevallen u van deze verplichting af kunt.

Inhoud van een reserveringsovereenkomst

De bepalingen in de reserveringsovereenkomsten van ontwikkelaars kunnen sterk uiteenlopen. Wat er sowieso in staat, is om welk huis het gaat (bouwnummer) en wat ongeveer de verkoopprijs zal zijn. De verkoper kan een reserveringsvergoeding vragen. Deze krijgt u terug als u de koop sluit of als de koop niet doorgaat om redenen die in de reserveringsovereenkomst zijn vermeld. Andere mogelijke bepalingen gaan over:

  • de hoogte van de reserveringsvergoeding: soms is geen vergoeding van toepassing. € 500,- is een gebruikelijke vergoeding;
  • hoeveel de uiteindelijke verkoopprijs mag afwijken van de prijsindicatie in de reserveringsovereenkomst. Komt het bedrag daarboven, dan bent u niet verplicht te kopen en krijgt u de eventueel betaalde reserveringsvergoeding terug;
  • de overdraagbaarheid van de reservering: meestal heeft u toestemming van de verkoper nodig om de reserveringsovereenkomst aan iemand anders over te dragen;
  • een einddatum van de reserveringsperiode: u kunt uw geld terugkrijgen als u vóór deze datum geen koopovereenkomst heeft gesloten met de ontwikkelaar, omdat de prijs te hoog is of het project niet van de grond komt;
  • het te sluiten koopcontract: er kan verwezen worden naar een concept of modelovereenkomst en bijbehorende garantiebepalingen.

Aandachtspunten reserveringsovereenkomst

De verkoper kan het huis tijdens de looptijd van de reserveringsovereenkomst niet aan een ander verkopen, ook niet als deze bereid is meer te betalen dan u. Dat hij daarvoor van u een vergoeding verlangt, is niet gek. Maar u moet zich wel realiseren dat u soms weinig zekerheid heeft over wat u precies koopt en op welk moment.
Het komt voor dat een reserveringsovereenkomst geen einddatum kent. In theorie kunt u hier tot in lengte van jaren aan vastzitten. Een ander punt van aandacht is de indeling of het uiterlijk van het huis. Daarover geeft een reserveringsovereenkomst meestal weinig zekerheid. Kunt u zonder kosten afzien van de koop als het definitieve ontwerp flink afwijkt van het voorlopig ontwerp?

Leg vast wat u belangrijk vindt

U moet goed opletten waar u voor tekent. Regel in elk geval dat u de reserveringsovereenkomst kunt ontbinden als de bouw niet binnen een voor u acceptabele periode is gestart. Regel ook dat u in dat geval (een deel van) de reserveringsvergoeding terugkrijgt. Verder is het verstandig na te gaan of uw beoogde huis gebouwd wordt met het Keurmerk GarantieWoning. Andere zaken die voor u van belang zijn, kunt u ook in de overeenkomst laten opnemen. Bent u het niet volledig eens met de inhoud van de overeenkomst? Teken dan alleen als u vindt dat de nadelen opwegen tegen de zekerheid dat u het huis mag kopen.

Meer informatie: