Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor de kosten voor het verkríjgen van een hypotheek, zoals advieskosten, de afsluitprovisie en notariskosten.

Aftrekbare hypotheekrente

De rente op uw hypotheek of lening voor het aankopen van een nieuwbouwhuis is fiscaal aftrekbaar. Als u bepaalde niet-aftrekbare kosten heeft meegefinancierd, kunt u de rente daarover ook aftrekken. Onder voorwaarden is de rente op uw nieuwbouwdepot eveneens aftrekbaar. De rente over een eventuele restschuld is vanaf 1 januari 2018 niet langer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Eerder was het mogelijk om de rente over de restschuld – onder voorwaarden – nog maximaal tien jaar af te trekken. Dat kan niet meer. Mocht u uw woning met restschuld voor 1 januari 2018 hebben verkocht, dan blijft de restschuldfinanciering wél aftrekbaar.

Andere aftrekbare kosten

Behalve de rente op uw hypotheek, zijn ook de kosten die u moet maken voor het verkríjgen van die hypotheek, aftrekbaar. Althans, in het jaar van aankoop. Het gaat om de volgende kosten:

 • Bemiddelings- of advieskosten voor het krijgen van een lening.
 • De afsluitprovisie voor uw hypotheek.
 • Eventueel betaalde boeterente of oversluitkosten voor uw bestaande hypotheek.
 • De notariskosten voor de hypotheek.
 • De kosten van inschrijving van de hypotheek bij het Kadaster.
 • De kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie.
 • Bouwrente over de periode vanaf het sluiten van de (voorlopige) koopovereenkomst.
 • De kosten van het nieuwbouwdepot (onder voorwaarden).

Ook taxatiekosten om een lening te krijgen, zijn aftrekbaar. Normaal gesproken is dit bij nieuwbouw niet aan de orde. U financiert op basis van de koopprijs. Meerwerk financiert u op basis van een offerte.

Let op: de bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst is niet aftrekbaar. Deze rente maakt deel uit van de aankoopprijs van uw huis.

Niet-aftrekbare kosten

U maakt bij het kopen van een nieuwbouwhuis ook kosten die niet aftrekbaar zijn. Dit zijn kosten die samenhangen met de aankoop van uw huis. Het gaat om de volgende kosten:

 • Bemiddelings- en advieskosten voor de aankoop van uw huis (bijvoorbeeld uw eigen makelaar of een bouwkundig adviseur).
 • Omzetbelasting (BTW).
 • Bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst.

Bij nieuwbouw die langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen, betaalt u geen BTW, maar overdrachtsbelasting. Deze is ook niet aftrekbaar. U koopt een nieuwbouwhuis meestal vrij op naam. De ontwikkelaar betaalt dan de notariskosten en de kosten voor inschrijving van de koopakte bij het Kadaster. Deze kosten kunt u niet aftrekken, ook niet als u de kosten zelf betaalt.

De hierboven genoemde kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Maar u mag ze wel meefinancieren in uw hypotheek. Hierbij bent u echter gebonden aan het maximum van uw lening ten opzichte van de waarde van het huis.

Belastingregels in de gaten houden

In uw belastingaangifte kunt u in het jaar van aankoop de aftrekbare kosten van uw inkomen aftrekken. Deze kosten vult u in box 1 in. Daardoor wordt het verzamelinkomen lager en hoeft u minder belasting te betalen. Te veel betaalde belasting krijgt u terug van de Belastingdienst.

De werkelijkheid is soms een stuk complexer dan hierboven geschetst. Uw hypotheek moet aan voorwaarden voldoen (u moet aflossen op uw lening), u moet rekening houden met de bijleenregeling, enzovoort. Informeer uzelf goed hierover, of schakel een adviseur in.

Meer informatie: