Zonnepanelen uit, anders zitten we zonder stroom

Er komt steeds meer zonne- en windenergie op de markt. Dat is goed nieuws, maar het levert ook een probleem op. Op zonnige of stormachtige dagen is het energieaanbod soms groter dan de vraag en kan het elektriciteitsnet overbelast raken, met stroomstoringen tot gevolg. Een mogelijke oplossing lijkt het tijdelijk uitzetten van bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar is dat niet vloeken in de kerk?

Afstemmen vraag en aanbod

Het afstemmen van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet is ware evenwichtskunst. Als de vraag plotseling toeneemt, gaan elektriciteitscentrales harder draaien. Wordt er te veel stroom geproduceerd, dan moet dat van het net af. Dat kan tot bijzondere situaties leiden, zo staat in een artikel op nos.nl. Tijdens een recente herfststorm produceerden de windmolenparken voor de Duitse kust zo veel stroom, dat de stroomprijs tot onder nul daalde. Het gevolg: bedrijven werden betaald om stroom af te nemen. Met de toename van het aantal windmolens en zonnepanelen zal het steeds vaker voorkomen dat te veel stroom wordt geproduceerd. Niemand wil terugkerende stroomstoringen doordat het net steeds overbelast raakt, dus lijkt het tijdelijk terugbrengen van de stroomproductie een optie. Windmolens kúnnen al worden stilgezet. Maar het aanbod kan ook dalen door bijvoorbeeld zonnepanelen tijdelijk uit te zetten.

Zonnepanelen uit: proef met 200 nieuwbouwhuizen

Dat gebeurde afgelopen jaar in Heerhugowaard, tijdens een proef van netbeheerder Alliander en energiebedrijf Essent. 200 bewoners van zeer energiezuinige nieuwbouwhuizen kregen elektrische boilers, brandstofcellen, warmtepompen en zonschakelaars geleverd die automatisch en op afstand werden aangestuurd. Als er te veel elektriciteit in omloop dreigde te komen, gingen de elektrische boilers aan (om water te verwarmen) en konden de zonnepanelen uit. Dreigde een energietekort, dan konden de bewoners zelf stroom opwekken met de brandstofcel die gas omzet in elektriciteit.

Bekijk hier een animatie over de proef in Heerhugowaard:

Overbelast net, terugkerende stroomstoringen

Het uitzetten van apparaten die duurzame energie opwekken, lijkt allerminst duurzaam. Toch kan het in de nabije toekomst nodig zijn, als steeds meer energie uit zon (en wind) wordt opgewekt en (nog) niet alle overtollige stroom kan worden opgeslagen. Het alternatief voor de ‘uitknop’ is in ieder geval veel minder aantrekkelijk: een vaker overbelast elektriciteitsnet en terugkerende stroomstoringen.

Meer informatie:

  • Op de website Energiekoplopers.nl leest u meer over de proef in Heerhugowaard.
  • Veel informatie uit dit artikel is ontleend aan een nieuwsbericht op nos.nl.