Stroomtarieven kunnen straks van uur tot uur verschillen

Een vaste prijs voor elektriciteit. Dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar binnen vijf jaar kunnen de stroomtarieven van uur tot uur flink verschillen. Dat moet het verbruik direct gaan beïnvloeden.

Toestroom duurzame energie grillig

Dat concludeert onderzoeksinstituut TNO in het rapport Naar een toekomstig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde. “Over pakweg vijf jaar zal al een kwart van onze stroom uit duurzame bronnen komen: zon, wind en biomassa”, reageert André Jurjus, directeur van Netbeheer Nederland, op de website van informatieplatform FluxEnergie. “De toestroom van die energie is per definitie veel grilliger dan nu met de gas- en kolengestookte centrales. Die grilligheid moeten we opvangen.”

Ook grotere pieken in vraag naar stroom

Maar er is meer: de vraag naar elektriciteit verandert ook. Steeds meer mensen hebben een elektrische auto en er zijn ook steeds meer huizen die verwarmd worden met een elektrische warmtepomp. “De pieken die daardoor in vraag en aanbod gaan optreden, kunnen wel vier tot vijf keer zo groot zijn als de pieken die we nu kennen”, aldus Jurjus. “Je zou voor het opvangen daarvan je elektriciteitsnet fors kunnen verzwaren, en bij grote vraag extra kunnen bijstoken met gascentrales. Maar dat kan en moet slimmer, want meer koper in de grond is uiterst kostbaar.”

Elk uur andere stroomtarieven

Nederland moet daarom in de toekomst naar een veel flexibeler energiesysteem, zegt Jurjus. “Als er weinig aanbod is van zonne- en windenergie, moet stroom flink duurder worden, zodat de afnemers hun gebruik daarop willen afstemmen. Dat betekent dat je, bijvoorbeeld via je telefoon, van uur tot uur moet kunnen zien hoe duur de stroom is. Een consument kan besluiten dan even te wachten met de wasmachine. Voor de industrie betekent dit dat er duale systemen moeten komen en er gekozen kan worden of er elektriciteit of gas wordt ingezet om bijvoorbeeld stoom te maken.”

Energie opslaan in batterijen

Ook aan de aanbodkant zal er van alles veranderen, voorspelt Jurjus. “Op heel veel plekken wordt door heel veel partijen zonne- of windenergie gewonnen. Die zullen ze willen opslaan in batterijen om het pas te gebruiken als de stroomprijs hoog is. Zo zal iedereen ook zorgvuldig uitmikken wanneer de elektrische auto het best opgeladen kan worden.”

Geen vaste prijs, wel zekerheid van stroom

Voor de consument verdwijnt dus de vanzelfsprekendheid van een vast stroomtarief. Ook als u in een nieuwbouwhuis woont. Heeft u bijvoorbeeld een huis met zonnepanelen, dan is het straks slim om de zelf opgewekte energie zo veel mogelijk zelf te gebruiken. Bijvoorbeeld door tijdens zonnige uren de opgewekte elektriciteit op te slaan in een batterij, en door warmtepompen en wasmachines vooral dán aan te zetten. De verwachting is dat ontwikkelaars hiermee in de toekomst rekening gaan houden. Hoe dan ook kunnen mensen erop blijven rekenen dát er stroom is, aldus Jurjus. “Want met weinig wind en zon draaien de gascentrales wat harder.”

Meer informatie: