Wat als de bouwer van mijn nieuwbouwwoning failliet gaat?

de bouwer kan failliet raken

Bij het kopen van jouw nieuwbouwhuis wil je natuurlijk liever niet stilstaan bij het failliet gaan van de bouwer tijdens of na de bouwperiode. Vertrouwen is de basis van elk goed bouwproject. Toch is het belangrijk om, voordat je een contract met een aannemer of projectontwikkelaar tekent, na te denken over jouw risico als er tóch een faillissement plaatsvindt. Het kan leiden tot forse financiële gevolgen (zie bijv. financieel drama voor kopers: 26 nieuwbouwhuizen in Helmond gesloopt | NOS). Hieronder lees je onze vijf tips.

1. Vraag de bouwer of hij verzekerd is

Er komt nieuwe wetgeving die ook kopers van nieuwbouwwoningen beter beschermd. Zodra de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treedt, zijn bouwers verplicht consumenten vooraf te informeren of ze wel of niet verzekerd zijn tegen risico’s als een faillissement en het herstel van gebreken na oplevering. Een andere vorm van zekerheid, zoals een bankgarantie, volstaat ook. Voorstel is de wet op 1 juli 2023 in werking te laten treden. In het voorjaar van 2023 wordt hierover besloten. In afwachting van de Wet kwaliteitsborging is het nu al raadzaam de aannemer te vragen naar zijn verzekeringen. Als hij de juiste verzekeringen heeft, kan dat een hoop problemen achteraf voorkomen.

2. Let op het keurmerk van de Stichting GarantieWoning

Controleer hier of het Keurmerk van de Stichting GarantieWoning verleend is aan de verzekeraar. Het Keurmerk van de Stichting GarantieWoning stelt flink wat eisen aan een financiële zekerheid van een aangesloten instelling. De kans dat een van een aangesloten ondernemer failliet zal gaan is daardoor kleiner dan bij niet-aangesloten bedrijven. Een instelling onder het Keurmerk GarantieWoningen ontzorgt je door de gehele afbouw van de woning of het herstel van gebreken voor je te coördineren.

Waar let Keurmerk GarantieWoningen ook op? Een aantal voorbeelden:

  • Is er tot 10 jaar na oplevering nog dekking?
  •  Wat valt er onder de dekking?
  • Is er ook dekking voor de gevolgen van te late oplevering door een faillissement?
  • Voldoet de model overeenkomst aan de eisen van de Stichting?

3. Betaal in termijnen

Het is niet verstandig de hele aanneemsom of een groot deel daarvan vooraf te betalen. Betaald geld voor nog niet verrichte werkzaamheden krijg je in het geval van een faillissement vaak niet terug. Instellingen met het keurmerk van de Stichting GarantieWoning zien erop toe dat er in termijnen betaald wordt. In lijn met de voortgang van de bouw. Zij hanteren daarvoor standaard termijnregelingen. Hierdoor betaal je niet te veel vooraf waardoor de risico’s kleiner worden mocht de bouwer failliet raken. En de aannemer heeft een continue stroom van inkomsten waardoor hij materiaal kan kopen en zijn werknemers kan betalen.

geen risico te lopen bij faillissement

4. De 5%- regeling

Als koper van een nieuwbouwwoning heb je het recht om 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris; die in het contract genoemd staat. Of -als dat niet opgaat- in overleg uitgekozen wordt. De koper kan de uitbetaling van het depot tegenhouden (opschorten). Door de notaris binnen drie maanden na oplevering -bij voorkeur schriftelijk- te vragen niet tot uitkering van het depot over te gaan, omdat nog niet alle gebreken hersteld zijn. Het in te houden bedrag, moet wel in redelijke verhouding staan tot de gebreken. In het geval van een faillissement, zal de notaris af moeten wachten tot de opschortende voorwaarde vervult is voordat hij tot uitbetaling aan de curator over kan gaan. Dat is het geval als het gebrek hersteld is of er een definitieve uitspraak van de rechter ligt. Houd in alle gevallen over de 5%-regeling dus goed contact met de notaris.

5. De rol van de curator en de verzekeraar

Als de aannemer failliet gaat, wijst de rechter een advocaat (curator) aan die voor afwikkeling van lopende zaken zorgt. Hij neemt daarover contact op met jou en andere zakelijke relaties van de aannemer. Via deze site kan je in het centraal insolventieregister zien wie de curator is en ook hoe je hem zelf kunt bereiken. Vergewis je ervan dat je bekend bent bij hem. Je bent in het geval van een faillissement het beste af met een verzekeraar die een nieuwe aannemer inhuurt om jouw huis af te bouwen. Afhankelijk van de marktomstandigheden en jouw kennis en ervaring, kan het namelijk lastig zijn om dat zelf te regelen. Mochten er later en na een faillissement gebreken blijken, is het slim om hierover contact op te nemen met de verzekeraar. Die zal jouw klacht dan in behandeling nemen.

Meer informatie