5 tips om geen risico te lopen bij faillissement van bouwer

faillissement-bouwer-voorkomen

Bij het kopen van jouw nieuwbouwhuis wil je natuurlijk liever niet stilstaan bij een mogelijk faillissement van de bouwer tijdens of na de bouwperiode. Vertrouwen is de basis van elk goed bouwproject. Toch is het belangrijk om, voordat je een contract met een aannemer of projectontwikkelaar tekent, na te denken over jouw risico als er tóch een faillissement plaatsvindt. Het kan leiden tot forse financiële gevolgen (zie bijv. financieel drama voor kopers: 26 nieuwbouwhuizen in Helmond gesloopt | NOS). Hieronder lees je onze vijf tips.

1. De bouwer moet je informeren over zijn financiële zekerheden

Per 1 juli 2022 moet jouw aannemer je proactief informeren welke financiële zekerheid hij stelt voor de gevolgen van zijn faillissement. Dat geldt zowel voor de risico’s tijdens de bouw, als voor de risico’s na oplevering. Onder financiële zekerheid valt bijvoorbeeld borgtocht, bankgarantie, verzekeringen en deelname aan een gemeenschappelijk fonds.

2. Achteraf betalen biedt niet voldoende zekerheid

Ook na de oplevering kan de aannemer failliet gaan. Ook al treft een onafhankelijk bouwtoezichthouder op het moment van oplevering niks aan, biedt dit geen garantie voor het later vertonen van gebreken in het huis. Denk bijvoorbeeld aan een constructieve rekenfout. Achteraf betalen biedt daarom niet genoeg zekerheid. Zorg daarom voor genoeg inzicht in de financiële zekerheden van de bouwer.

3. Controleer of de financiële zekerheid valt onder Wet op het financieel toezicht

Ter verduidelijking: de Wet op het financieel toezicht (Wft) beschermt consumenten en bedrijven bij het toevertrouwen van hun risico’s aan financiële instellingen. Banken en verzekeraars, die de financiële zekerheid ondertekenen, hebben bijna altijd een vergunning nodig. Het voordeel hiervan is dat de instelling onafhankelijk getoetst en goedgekeurd is. Dit zorgt voor extra zekerheid. Hoe controleer je het?

• Is de betrokken bank of verzekeraar aangesloten bij het Keurmerk Garantiewoning (op dit moment Bouwgarant, Woningborg of SWK), dan is de betrokken verzekeraar al voor je gecontroleerd.

• Heeft de betrokken bank of verzekeraar geen Keurmerk Garantiewoning? Check dan de vergunning in verband met financieel toezicht in het Openbaar register (dnb.nl) en de vergunning voor gedragstoezicht bij de AFM. De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

geen risico te lopen bij faillissement

4. Ruimere dekking door de Wet financieel toezicht

Het tweede voordeel dat de Wft geeft, is de hoogte van het verzekerde bedrag. In de vergunningaanvraag van het nieuwbouwhuis staat een bedrag vast, waarvoor de betrokken bank of verzekeraar zekerheid biedt mocht de bouwer failliet gaan.

•  Is de bank of verzekeraar niet aangesloten bij Wft? Dan mag het bedrag niet hoger zijn dan de verwachten kosten. Hierbij gaat het om noodzakelijke kosten die de bouwer betaalt voor het nakomen van verplichtingen uit de omgevingsvergunning of voor de afdekking van de schade.

• Heeft een bank of verzekeraar een vergunning op grond van de Wft? Dan is het percentage van het verzekerde bedrag veelal veel hoger: minimaal 20% van de aanneemsom. De praktijk leert dat het bedrag voor het laten afbouwen van de woning door een andere aannemer veelal fors hoger is.

5. Keurmerk GarantieWoningen biedt veel voordelen

Ook het Keurmerk GarantieWoningen stelt flink wat eisen aan een financiële zekerheid van een aangesloten instelling. De kans op een faillissement van een aangesloten ondernemer is daardoor kleiner dan bij niet-aangesloten bedrijven. Een instelling onder het Keurmerk GarantieWoningen ontzorgt je door de gehele schaderegeling voor je te coördineren.

Waar let Keurmerk GarantieWoningen ook op? Een aantal voorbeelden:

• Is er tot 10 jaar na oplevering nog dekking?
• Een bankgarantie stopt meestal al bij oplevering. Is de dekking alleen gebaseerd op Bouwbesluit of ook op normen van goed/deugdelijk werk?
• Is er ook dekking voor de gevolgen van te late oplevering door een faillissement?
• Is er voldoende bewezen ervaring met het afwikkelen van een faillissement?

Meer informatie