Neem geen onnodig risico bij nieuwbouw

garantie woning

We gunnen het niemand; een nieuwbouwproject dat vastloopt. Bijvoorbeeld door onverhoopt faillissement van de aannemer, of omdat er een zakelijk conflict is ontstaan. Check daarom altijd of er een waarborgcertificaat met het SGW-keurmerk van toepassing is als u een nieuwe woning koopt. Daarmee bent u verzekerd tegen tal van financiële risico’s tijdens de bouw en na de oplevering.

Keurmerk GarantieWoning

Zonder dat de meeste kopers het weten, is de nieuwbouw koopwoning waarin zij wonen of gaan wonen voorzien van het keurmerk dat hen een optimale kwaliteit van de woning biedt. Ook transformatie- of renovatiewoningen hebben vaak zo’n keurmerk. Het gaat om het Keurmerk GarantieWoning. Al ongeveer negentig procent van de nieuwbouw koopwoningen wordt onder dit label gerealiseerd. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting GarantieWoning.

Bij het sluiten van een koop-/aanneemovereenkomst van een nieuwe woning kan de consument erop vertrouwen dat het Keurmerk GarantieWoning een volwaardig waarborgcertificaat is. Het biedt de zekerheid dat er zaken wordt gedaan met een professionele bouwer of ontwikkelaar. De consument wordt onder andere beschermd tegen de gevolgen van een eventueel faillissement van de ondernemer. Wanneer er zich gebreken voordoen vindt geschillenbeslechting plaats volgens een heldere procedure, tegen van tevoren bekende lage kosten en bij een onafhankelijke instantie.

Er zijn drie zogeheten waarborgende instellingen die hun regelingen hebben laten keuren door de Stichting GarantieWoning en het keurmerk mogen voeren. Dat zijn de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), Woningborg N.V. en Stichting BouwGarant.

Compliment van de minister

Het gaat helaas ook wel eens mis. Bij twee nieuwbouwprojecten in Helmond en Brielle is een aantal kopers onlangs flink in de financiële problemen gekomen, onder andere door faillissementen. Er werden zelfs Kamervragen over gesteld. Deze nieuwbouwwoningen waren verkocht zonder een waarborgcertificaat van de Stichting GarantieWoning.

Het is een goede zaak dat de politiek zich zorgen maakt over de situatie in Helmond en Brielle. Hopelijk worden meer consumenten zich hierdoor bewust van de mogelijke risico’s. Op de vraag van PvdA Kamerlid Nijboer aan minister Ollongren, hoe zij ervoor zorgt dat aannemers begrijpelijke informatie verstrekken over garantieregelingen, antwoordde de minister: “Ongeveer 85 procent van de koopwoningen wordt gebouwd onder een garantie- en waarborgregeling met het keurmerk van de Stichting GarantieWoning. Deze stichting is een particulier initiatief van Bouwend Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL (voorheen NVB Bouw).” De minister liet weten dat zij het volste vertrouwen heeft in dit keurmerk. En dat is een mooi compliment voor Stichting GarantieWoning.

Wat biedt het waarborgcertificaat?

De waarborgende instellingen die gebruik maken van het Keurmerk Stichting GarantieWoning bieden de consument veel zekerheid. Ze stellen niet alleen eisen aan de aangesloten bedrijven maar bewaken ook hun financiële positie. De kans op een faillissement van een aangesloten ondernemer is daardoor kleiner dan bij niet-aangesloten bedrijven. Mocht de ondernemer toch failliet gaan, dan is de consument bij de waarborgende instelling in goede handen. De voordelen die het keurmerk biedt komen echter al veel eerder in het bouwproces naar voren. Zo kunnen de waarborgende instellingen de bouwplannen technisch en financieel toetsen voordat zij goedkeuring verlenen. Op die manier waken zij ook over de kwaliteit van het werk.

Ook de contracten worden door de Stichting GarantieWoning bestudeerd en gekeurd. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de aanvang van de bouw en de prikkels voor ondernemers om tijdig en kwalitatief goed werk op te leveren. De bouwers en ontwikkelaars die zijn aangesloten bij de waarborgende instellingen moeten zich houden aan de voorgeschreven modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Stichting GarantieWoning. Verder krijgt een consument extra bedenktijd ten opzichte van de wettelijke regeling na het sluiten van de overeenkomst. Zo heeft de consument niet de wettelijke drie dagen, maar zeven dagen de tijd om zich te bedenken.

Laagdrempelige geschilregeling

De bouwondernemer doet zijn uiterste best om goed werk af te leveren. Mocht de planning anders lopen dan gedacht, of de realiteit anders zijn dan verwacht of overeengekomen, dan kan de consument in geval hij of zij er niet uitkomt met de ondernemer, zich wenden tot de waarborgende instelling voor bemiddeling, de geschillenregeling of desnoods tot de gewone rechter. Het voordeel van de arbitrageprocedure is dat dit een relatief laagdrempelige, eenvoudige en goedkope procedure is. Dat komt onder meer doordat arbiter(s) uit het veld komen en veelal zelf kennis hebben van de (oplossing van) gebreken. Als de ondernemer in een arbitrageprocedure is veroordeeld tot herstel van (bouwkundige) gebreken die vallen onder de herstelwaarborg, maar hij deze verplichting niet tijdig nakomt, dan kan de consument een beroep doen op de herstelwaarborg bij de waarborgende instelling. De waarborgende instelling heeft dan de keuze om bij de uitvoering van de herstelwaarborg het herstel van de gebreken in natura uit te laten voeren of de herstelkosten te vergoeden.

Nationale Hypotheek Garantie

Los van deze waarborgen en zekerheden van het Keurmerk GarantieWoning, is het keurmerk één van de voorwaarden om voor een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking te komen. Ook in gevallen dat de NHG niet van toepassing is, kunnen banken zelf het Keurmerk GarantieWoning als voorwaarde stellen om de financiering te verlenen.

Doe de check!

Consumenten kunnen zelf via de website van de Stichting GarantieWoning controleren of hun overeenkomst geen afwijkingen bevat van de door de Stichting GarantieWoning goedgekeurde regelingen. De waarborgende instellingen die hun regelingen hebben laten keuren zijn: Stichting Waarborgfonds Koopwoningen, Woningborg N.V. en Stichting BouwGarant.

Indien de overeenkomst afwijkingen bevat, is het verstandig om contact op te nemen met de waarborgende instelling. Punten waarop u bijvoorbeeld kunt letten zijn: wanneer gaat de bouw van start gaat; welke uitstelmogelijkheden zijn er; wat is het aantal werkbare dagen en wat kan dat betekenen voor het moment waarop het werk wordt opgeleverd.

Stichting Garantiewoning.
Bouwgarant
Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK)
Woningborg