Kan ik al mijn wensen realiseren?

De ontwikkelaar of bouwer doet zijn best om al uw wensen te realiseren. Toch is niet altijd alles mogelijk. Een van de redenen kan zijn dat de bouw al te ver gevorderd is.

Er is veel mogelijk

Bij de meeste nieuwbouwprojecten is er van alles mogelijk om uw huis helemaal op maat te maken. Gangbare aanpassingen worden aangeboden via lijsten met meer- en minderwerkopties. Daarnaast is meestal individueel maatwerk mogelijk. Over de mogelijkheden overlegt u met de aannemer/ontwikkelaar. Als uw wensen haalbaar zijn, krijgt u hiervoor een offerte op maat. Zorg dat u voor het ondertekenen van uw contract goed inzicht hebt in de mogelijkheden en de kosten.

Niet alles is mogelijk of toegestaan

Het kan zijn dat de aannemer bepaalde wensen voor individueel meer- en minderwerk niet kan of mag honoreren. Hij moet zich immers houden aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, het bestemmingsplan, eventuele welstandseisen en de energieprestatienormen. Een open haard als meerwerkoptie zal bijvoorbeeld niet mogelijk zijn, omdat uw huis daardoor minder energiezuinig wordt. Ook zal de aannemer toetsen of de wijzigingen technisch en qua planning haalbaar zijn.

Prefab bouw is snel, maar minder flexibel

Het komt steeds vaker voor dat nieuwbouwhuizen al grotendeels in de fabriek worden gefabriceerd. Het grote voordeel van prefab is dat de bouw sneller verloopt. De keerzijde is dat er daardoor minder flexibiliteit is. Wijzigingen waarop niet al in de fabriek is geanticipeerd, kunnen niet altijd achteraf nog worden aangebracht.

Contractueel geregeld

Koopt u een huis met het Keurmerk GarantieWoning? Dan is in de algemene voorwaarden bij uw contract omschreven in welke gevallen de aannemer door u gewenste wijzigingen van de hand mag wijzen. Kort gezegd mag de aannemer meer- en minderwerk weigeren in de volgende drie gevallen:
– De bouw is te ver gevorderd, waardoor wijzigingen niet meer mogelijk zijn.
– De gewenste wijzigingen passen niet bij de opzet en het ontwerp van het bouwplan.
– De gewenste wijzigingen zijn in strijd met de normen waaraan de woning moet voldoen, zoals het Bouwbesluit.
Niet alle teleurstellingen kunt u voorkomen. Zorg in ieder geval dat u weet wat de uiterste datum is om wijzigingen overeen te komen, zodat u niet te laat bent.

Aanpassingen na oplevering

Na oplevering kunnen andere normen gelden dan tijdens de bouw. Daardoor zou zo’n open haard, om bij dat eerder genoemde voorbeeld te blijven, later alsnog kunnen. Vraag dit na bij uw gemeente. U dient er wel rekening mee te houden dat uw huis dan niet meer voldoet aan de nieuwste normen voor energiezuinigheid en dat uw energierekening hoger kan worden.

Gevolgen voor garantie

Het uit (laten) voeren van aanpassingen na de oplevering kan gevolgen hebben voor de garantie. Ook kan hierdoor discussie ontstaan over wie er aansprakelijk is bij problemen.

Meer informatie: