Hoe hou ik dubbele woonlasten binnen de perken?

Zelfs in een sterk verbeterde woningmarkt is het een risico: een ander huis kopen voordat u uw huidige woning hebt verkocht. U kunt dan immers te maken krijgen met dubbele woonlasten. Hoe houdt u die binnen de perken?

Dubbele woonlasten: dubbele hypotheekrenteaftrek

Een meevaller is dat de overheid u tegemoet komt; de hypotheekrente is voor beide woningen aftrekbaar, zij het tijdelijk. Dankzij een verruiming kunt u hier tegenwoordig vier jaar gebruik van maken: het kalenderjaar waarin u uw huis te koop heeft gezet en de drie daarop volgende kalenderjaren. Is uw nieuwe huis nog in aanbouw, dan geldt de dubbele renteaftrek vanaf het jaar waarin u uw nieuwe huis heeft gekocht.

Geen aangifte eigenwoningforfait

Ook op het vlak van het eigenwoningforfait werkt de overheid mee. Deze belasting over de waarde van uw woongenot hoeft u niet over uw oude huis te betalen als dit leeg te koop staat. Heeft u een huis gekocht dat nog in aanbouw is? Dan hoeft u voor dít huis geen aangifte voor het eigenwoningforfait te doen.

Uw huis verhuren

Ondanks de medewerking van de overheid kan het toch gebeuren dat u de dubbele woonlasten niet kunt opbrengen. U kunt dan onderzoeken of uw hypotheekverstrekker u toestaat uw oude woning te verhuren. Zo kunt u de dubbele lasten gedeeltelijk of misschien wel geheel dekken. Ook op dit vlak werkt de overheid mee; u verhuurt uw huis op basis van de Leegstandswet, waardoor er geen uitgebreide huurbescherming geldt. Heeft u het huis verkocht, dan kunt u de huur opzeggen.
Voor de verhuur is wel een vergunning van uw gemeente nodig. Let er bovendien op dat u het recht op dubbele renteaftrek verliest zodra u het huis verhuurt.

Energiekosten laag houden

Om uw dubbele maandlasten zo laag mogelijk te houden, is het verstandig de rekeningen voor gas, water en licht in uw oude huis zo laag mogelijk te houden. Dat kan enerzijds door de goedkoopste aanbieder te kiezen, anderzijds door bijvoorbeeld de thermostaat laag te zetten.

Lening of schenking van ouders

Daarnaast kunt u ervoor kiezen een bedrag bij uw ouders te lenen om de dubbele lasten te kunnen betalen. Zij kunnen u ook een schenking doen. Valt dit bedrag binnen de schenkingsvrijstelling, dan hoeft er geen belasting over betaald te worden.

Uw nieuwe huis weer verkopen

Hoewel u dit natuurlijk niet wilt, is het verkopen van uw nieuwe huis ook een mogelijkheid om van uw dubbele woonlasten af te komen.

Meer informatie:

  • Vraag altijd advies aan uw hypotheekadviseur hoe u eventuele dubbele woonlasten beperkt kunt houden.
  • Er zijn voor- en nadelen verbonden aan het verhuren van uw huis op basis van de Leegstandwet.