Help! Mijn nieuwbouwhuis is nog niet klaar

De sleuteloverdracht van uw nieuwbouwhuis laat langer op zich wachten dan u had voorzien. Reden: er is een tekort aan vakmensen of bouwmaterialen … dus bouwvertraging. Of het huis is klaar, maar de aansluiting op gas, water en licht is nog niet rond omdat de netbeheerder niet voldoende technici tot haar beschikking heeft. Een tegenvaller. Ook voor uw portemonnee. U zit immers langer dan verwacht met dubbele woonlasten. Adviseur Richard Steffers van Fundament Financieel Advies geeft wat tips voor het geval u de verhuizing naar uw nieuwbouwhuis nog even moet uitstellen.

Hij spreekt uit eigen ervaring. Richard Steffers, mede-eigenaar van Fundament Financieel Advies in Vlaardingen, heeft zojuist de sleutel van zijn nieuwbouwwoning gekregen. Ook hij had de pech dat de oplevering vooruit werd geschoven. Ruim drie en een halve maand later dan waar hij op gerekend had, kreeg de adviseur de sleutel van zijn nieuwbouwhuis. De bouwtijd van nieuwbouwwoningen duurt – gemiddeld genomen – aanzienlijk langer dan een paar jaar geleden. Hij ziet het steeds vaker. “We nemen het ook mee in ons advieswerk. Het is belangrijk om daar bij stil te staan.”

(Extra) kosten

De bouw van een nieuwbouwhuis duurt normaliter een jaar tot anderhalf jaar. In die periode heeft u naast de woonlasten van uw huidige woning, ook nog een kostenpost voor de aanschaf van de grond (waar uw nieuwbouwhuis gebouwd gaat worden) en de bouwkosten. Deze kosten worden betaald vanuit een bouwdepot nieuwbouw. In het begin zijn deze lasten te overzien, maar met het vorderen van de bouw van uw nieuwbouwhuis raakt het potje steeds leger en lopen de kosten op. U ontvangt geen of bijna rentevergoeding meer omdat het bouwdepot nagenoeg leeg is. Bij aanvang van de bouw ontvangt u nog rente over het bouwdepot en dit kunt u verrekenen met de hypotheek voor uw nieuwbouwhuis. Tijdens het bouwproces lopen de maandelijkse kosten voor uw nieuwbouwhuis dus stapsgewijs op. Is er vertraging in de bouw, dan is dit juist dan voelbaar in uw portemonnee.

Annuïteitenhypotheek maakt het toch al duurder

Punt is ook dat we sinds een paar jaar verplicht zijn om een annuïteitenhypotheek af te sluiten. Dit betekent dat u vanaf dag 1 bent verplicht om de hypotheek af te lossen. Dat aflossingselement maakt een hypotheek uiteraard duurder. U betaalt niet alleen rente – zoals voorheen mogelijk was bij een spaarhypotheek.

Bouwdepot verlengen

Het is overigens vrijwel nooit een probleem om een bouwdepot met een half jaar te verlengen, mocht u de pech hebben dat de bouw van uw nieuwbouwhuis vertraging oploopt. De meeste banken hebben wel in hun voorwaarden staan dat de rentevergoeding over uw tegoed dan komt te vervallen. Dat is niet zo spannend, volgens Richard Steffers, omdat het depot tegen die tijd bijna leeg is. Als er nog weinig geld in dit potje zit, is de rentevergoeding ook te verwaarlozen.

Geen verzekering tegen bouwvertraging

Ontwikkelaars en bouwers nemen de termijn dat een nieuwbouwhuis klaar moet zijn, dus het aantal werkbare dagen, vrij ruim. Pas als de in het contract vastgelegde bouwtijd overschreden wordt, heeft u recht op een schadevergoeding. Dat is niet vaak het geval. De vertraging blijft vaak binnen de perken (binnen de termijn zoals vermeld in het contract). Een vertraging kan desalniettemin lastig zijn, bijvoorbeeld omdat u uw oude woning al heeft verkocht en tussentijd een ander tijdelijk onderkomen moet zoeken. Er bestaat geen verzekering voor dit soort tegenvallers.

Oplossingen om (de financiële) pijn te verzachten

Koopt u een nieuwbouwhuis dan kunt u een hypotheek krijgen voor de markwaarde van de woning. Deze bestaat uit de koop-aanneemsom van de woning vermeerderd met het meerwerk en de verbouwingskosten.   Meerdere geldverstrekkers bieden de mogelijkheid om daarbovenop tot maximaal vier procent van de koopprijs te lenen. Koopt u een nieuwbouwhuis met een marktwaarde van 400 duizend euro dan kunt u dus tot 16 duizend extra lenen. Dit geeft u wat extra armslag en maakt het makkelijker om een deel van de dubbele maandlasten te tackelen. Nadeel van dit deel van de lening is wel dat het in box 3 valt en dus de rente daarover niet fiscaal aftrekbaar is. 

… vraag tussentijds hypotheekrenteaftrek aan

Dat u in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek op uw nieuwbouwhypotheek, dat wist u uiteraard al. Maar waarom wachten tot het einde van het jaar als u ook tussentijds een voorschot kunt aanvragen en maandelijks een belastingteruggave tegemoet kunt zien? Dit kunt u ook tussentijds laten aanpassen. Het geeft u net wat extra financiële ruimte op het moment dat u wat krap komt te zitten.

Meevaller is ook dat als u nog niet in uw nieuwbouwhuis woont, u nog geen eigenwoningforfait hoeft te betalen. Hierdoor komt u in aanmerking voor een (iets) hogere hypotheekrenteaftrek. De rente hoeft nog niet verrekend te worden met de eigenwoningforfait.

Zijn er aftrekposten?

Daarbovenop kunt u al tijdens de bouw van uw nieuwbouwhuis aftrekposten opvoeren. Het kan gaan om de kosten die u gemaakt heeft voor het inschakelen van een adviseur of bijvoorbeeld notariskosten. Laat u zo nodig adviseren over de aftrekposten waar u voor in aanmerking komt. Het kan een aardig spaarpotje blijken te zijn. Zeker interessant op het moment dat u langer dan verwacht met dubbele woonlasten zit.

Trek bij uw ouders in of huur een vakantiewoning

Het kan zijn dat u een keer extra moet verhuizen – als gevolg van bouwvertraging en een latere oplevering van uw nieuwbouwwoning – omdat uw oude woning al is verkocht en de datum van de overdracht al vaststaat. Het vinden van een tijdelijke woning kan lastig zijn en wellicht prijzig. Even intrekken bij vrienden of familie kan een oplossing zijn. Ook om de kosten in de hand te houden. Richard Steffers koos er voor om samen met zijn gezin een paar maanden een vakantiewoning te huren om de tijd te overbruggen tot de nieuwe woning klaar was. Op dit vakantiepark kon hij meteen kennismaken met een paar andere toekomstige buren. Want ook zij hadden last van de bouwvertraging. Zo kon hij meteen een paar van zijn nieuwe buren leren kennen. “En het was ook nog eens een betaalbare oplossing.”

Meer informatie: