Garantieregeling controleren

Wilt u een nieuwbouwhuis kopen? Controleer dan of er een garantieregeling geldt met het Keurmerk GarantieWoning. Zo’n regeling beschermt u als de bouwer failliet gaat of als er gebreken zijn.

Extra verzekering en garantie

Een garantieregeling met het Keurmerk GarantieWoning biedt u extra bescherming ten opzichte van wat in de wet is geregeld. De verzekering dekt de meerkosten van het afbouwen van uw huis na een faillissement van de aannemer. Ook geldt er een garantieperiode voor gebreken aan uw huis. Als de bouwer niet voldoet aan zijn verplichting om eventuele gebreken te herstellen, dekt de verzekering de herstelwerkzaamheden.

Eisen aan contracten en behandeling geschillen

Het Keurmerk GarantieWoning biedt u meer voordelen. De Stichting GarantieWoning, die het keurmerk afgeeft, stelt ook eisen aan de contracten en aan de manier waarop geschillen worden behandeld en opgelost. Meer informatie over de voordelen van het Keurmerk leest u elders op deze site, bij Vraag & antwoord: Garantie – Welke voordelen biedt het Keurmerk GarantieWoning?

Meer informatie: