Welke voordelen biedt het Keurmerk GarantieWoning?

Met het Keurmerk GarantieWoning weet u zeker dat u zaken doet met een professionele bouwer of ontwikkelaar. Het keurmerk biedt bescherming tegen faillissement en gebreken.

Waken over financiën en kwaliteit

De verzekeraars met het Keurmerk GarantieWoning (SWK, Woningborg en Bouwgarant) stellen namelijk eisen aan de aangesloten bedrijven. Zij bewaken bijvoorbeeld hun financiële positie. De kans op een faillissement is daardoor kleiner dan bij bedrijven die niet zijn aangesloten. Daarnaast kunnen de verzekeraars bouwplannen technisch of financieel toetsen. Op die manier waken zij ook over de kwaliteit. En dan is er nog een belangrijk voordeel. Professionele bedrijven lossen eventuele problemen doorgaans goed op. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan kunt u bij bedrijven met het Keurmerk GarantieWoning een beroep doen op de garantie- en de geschillenregeling.

Bescherming bij faillissement en gebreken

Het keurmerk biedt daarnaast bescherming tegen een faillissement (insolventie) van de bouwer; de verzekering dekt de meerkosten voor de afbouw van uw huis. Verder geeft het keurmerk u het recht op herstelwerk als de bouwer niet voldoet aan zijn plicht om eventuele gebreken op te lossen. In juridische termen gaat het hier om de ‘insolventiewaarborg’ en de ‘gebrekenwaarborg’.

Evenwichtige contracten

Bouwers en ontwikkelaars die zijn aangesloten bij de drie verzekeraars die het keurmerk mogen voeren, moeten zich houden aan de modelcontracten die de verzekeraars voorschrijven. In de modelovereenkomsten zijn uw rechten en plichten, en die van de bouwondernemer, op een goede en evenwichtige manier geregeld. Binnen de voorgeschreven modelovereenkomsten heeft de bouwondernemer geen vrijheid om bepaalde passages te wijzigen of aan te vullen. Bijzonder: volgens de modelcontracten heeft u zeven kalenderdagen bedenktijd na ondertekening van het koopcontract, in plaats van de wettelijke drie werkdagen.

Geschillenregeling: eenvoudig en goedkoop

Hoe hard de bouwondernemer ook zijn best doet om een goed product voor u te maken, er kan altijd iets anders lopen dan u had verwacht of bent overeengekomen. U probeert dit eerst samen met de bouwer op te lossen. Als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de verzekeraar in bepaalde gevallen bemiddelen. Mocht u er onderling niet uitkomen, dan treedt de geschillenregeling in werking. Die regeling, die aan de voorwaarden van de Stichting GarantieWoning voldoet en is vastgelegd in de overeenkomst met de bouwer, houdt in dat een geschil kan worden beslecht via een arbitrageprocedure of via de gewone rechter. Arbitrage is goedkoop en laagdrempelig. Afhankelijk van de verzekeraar loopt dit via de Raad voor Arbitrage voor de Bouw of via de Geschillencommissie Garantiewoningen.

Keurmerk voorwaarde voor NHG

Los van de waarborgen en zekerheden die Keurmerk GarantieWoning u biedt, is het keurmerk een voorwaarde om voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking te komen. Overigens kunnen banken dit ook zonder NHG als voorwaarde stellen.

Meer informatie: