Grens Nationale Hypotheek Garantie naar 310.000 euro

De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is op 1 januari omhoog gegaan van 290.000 naar 310.000 euro. Dat betekent dat u dit jaar (2020) voor een duurder huis een hypotheek met NHG kunt afsluiten, namelijk tot maximaal 310.000 euro. De NHG is een verzekering waarmee u restschuld wordt afgelost als u daar, buiten uw schuld, niet toe in staat bent. Een ander voordeel is de lagere rente. Voor hypotheken met NHG rekenen geldverstrekkers een gunstiger rentetarief.

Terwijl de NHG-grens omhoog is gegaan, is de premie voor het afsluiten van deze verzekering verlaagd. In 2019 was deze premie nog 0,9 procent van het hypotheekbedrag, sinds 1 januari 2020 is dat 0,7 procent. Dat betekent dat de premie nooit hoger zal zijn dan 2.170 euro.

Energiebesparende maatregelen meefinancieren

Mocht het zo zijn dat u een nieuwbouwhuis koopt dat (zeer) energiezuinig is dan kunt u aanspraak maken op maximaal 6 procent extra hypotheekruimte. Dit extra bedrag komt dan bovenop de maximale hypotheek die gebaseerd is op uw inkomen. Omdat de NHG-grens omhoog is gegaan, mag je ook een hoger bedrag aan energiebesparende maatregelen meefinancieren met NHG. Dit jaar (2020) is dat maximaal 18.600 euro.

Extra ruimte energiezuinige nieuwbouw:

  • U kunt als u een energiezuinig nieuwbouwhuis koopt (met een EPC van ten hoogste 0,6) sowieso aanspraak maken op extra financieringsruimte van negen duizend euro voor een standaard energiezuinige nieuwbouwwoning. Nieuwbouwhuizen zijn immers steeds energiezuiniger en zodoende komt u altijd in aanmerking voor deze extra hypotheekruimte als u een nieuwbouwhuis koopt;
  • Kopers van nieuwbouwhuizen met een EPC gelijk aan of lager dan nul kunnen 15.000 euro extra hypotheekruimte krijgen. Hier hoeft geen energieprestatiegarantie voor te worden afgegeven.
  • Kopers van een nul-op-de-meter woning kunnen in aanmerking komen voor een hypotheekverruiming (op inkomen) oplopend tot 25 duizend euro. Voor deze woningen moet de verkoper wel een energieprestatiegarantie afgeven voor een periode van ten minste tien jaar. Dit is voor u als koper, maar ook voor de bank een extra stok achter de deur om er zeker van te zijn dat de energierekening zeer laag of nul is. Punt is echter wel de hypotheek voor uw zeer energiezuinige nieuwbouwhuis niet hoger mag uitkomen dan 328.600 euro als u in aanmerking wilt komen voor NHG (310.000 euro  plus de hierboven genoemde extra hypotheekruimte van maximaal 6 procent). Informeer zo nodig bij een hypotheekadviseur wat de mogelijkheden zijn.

* Bij de drie bovenstaande voorbeelden moet sprake zijn van een toetsinkomen van ten minste 33.000 euro om hiervoor in aanmerking te komen

Meer informatie: