Hoe verloopt een kijk- en inmeetdag?

inmeetdag

Uiteraard verheug je je op jouw prachtige nieuwbouwhuis. In je hoofd ben je bezig met de indeling, het interieur en de afwerking. Het nieuwbouwhuis in aanbouw wil je op de voet volgen. Logisch! De aannemer organiseert daarom (vaak) kijkdagen en een inmeetdag. Wat kun je dan verwachten?

Wat zijn kijk- en een inmeetdagen?

Het is niet toegestaan zonder toestemming de bouwplaats te betreden. De aannemer wil en moet uiterst voorzichtig omgaan met bezoek op de bouwplaats. De veiligheid van medewerkers en bezoekers staan hierbij altijd voorop. Speciaal om je de mogelijkheid te geven om de bouw van jouw nieuwbouwhuis te volgen, organiseert de aannemer kijkdagen en een inmeetdag. Op deze geplande momenten mag je het huis betreden. Alleen bij de inmeetdag mag je eigen leveranciers meenemen om alles in te laten meten. Denk hierbij aan het inmeten van de vloer en de kozijnen voor raamdecoratie.

Tip: Wanneer je daadwerkelijk (de eerste) stappen in jouw nieuwe huis zet, is het handig om niet je nieuwste schoenen aan te trekken. De bouwplaats kan namelijk drassig zijn.

Wanneer zijn de kijk- en inmeetdagen?

Het moment van de kijkdag of kijkdagen verschilt per nieuwbouwproject. Bij het ene project mag je één keer per maand of één keer in de twee maanden komen kijken en bij het andere project zal dit een stuk minder zijn. De inmeetdag vindt een keer plaats tegen het einde van de bouw.

Checklist kijkdag nieuwbouw

Uiteraard is het leuk om het bouwproces in het echt te zien, maar de kijkdag(en) kun je ook goed gebruiken om een aantal punten te controleren. Gebruik dus jouw fototoestel of telefoon niet alleen om foto’s en filmpjes te maken voor ouders en vrienden, maar zet ook het verloop van de bouw en eventuele (on)juistheden op de foto. Waar kun je dan zoal op letten?
• Controleer alles van de meer-en minderlijst. Neem ook de lijst mee, zodat je het kan nalopen en niks vergeet.
• Controleer alle wijzingen op de plattegrond. Neem de plattegrond mee, zodat je ook kunt controleren of de aansluitpunten en stopcontacten op de juiste plek zijn.
• Kijk of de gewenste meubels en andere interieuronderdelen passen in jouw nieuwbouwhuis. Het is slim om hiervoor een rolmaat mee te nemen.
• Let op de lichtinval in het huis. Dit kan bepalend zijn voor de kleurkeuzes die je wil maken in de woning.

Een bouwkundige meenemen?

Bij een kijk- of inmeetdag is het nog niet nodig om een bouwkundige mee te nemen. Meestal is jouw nieuwbouwhuis nog niet (helemaal) klaar. Tijdens de daadwerkelijke oplevering, kan het prettige zijn om wel een bouwkundige te laten meelopen. Dit kan bijvoorbeeld via Vereniging Eigen Huis.

Meer informatie: