Lekker, die lage rente. En dan verloopt uw hypotheekofferte

Hypotheekoffertes zijn steeds korter geldig, vaak maar drie maanden. Dat lijkt voordelig, want hoe korter deze termijn, hoe lager de geoffreerde rente. Maar er zit een adder onder het gras. Als de offerte verloopt vóór de levering van uw nieuwe huis, moet u een nieuwe offerte aanvragen of de oude verlengen. Als de rente dan is gestegen, kunnen uw maandlasten hoger uitvallen.

Korte looptijd, lagere rente

Voor geldverstrekkers zijn hypotheekoffertes met korte looptijden aantrekkelijk. Zij kunnen dan immers een lagere rente aanbieden. Bij een lange(re) geldigheidsduur moeten zij de verwachte stijging van de rente in de offerte verwerken en is de geoffreerde rente dus hoger.

Te korte geldigheid niet gunstig

Vanwege de lage rente lijkt ook voor u een hypotheekofferte met een korte looptijd gunstig. Maar als de offerte verloopt vóór de levering van uw huis, heeft u niet zo veel aan die lage rente. U moet dan een nieuwe offerte aanvragen of de huidige offerte, vaak tegen betaling, verlengen. En als de rente dan in de tussentijd is gestegen, pakken uw maandlasten hoger uit. Misschien kunt u daardoor het huis dat u net heeft gekocht, niet meer betalen.

Voorkom teleurstelling met langere geldigheid

Die teleurstelling kunt u voorkomen. Hoe? Door vooraf te zorgen dat de geldigheidsduur van de offerte lang genoeg is om de periode tot de levering van uw nieuwe huis te overbruggen. Die periode kan oplopen tot negen maanden of meer.

In geval van nood: ontbinden

Moet u toch een nieuwe offerte aanvragen of de offerte verlengen, en worden uw maandlasten daardoor hoger? Dan kunt u de koop ontbinden. Voorwaarde daarvoor is wel dat de maandlasten hoger worden dan u in het koopcontract bent overeengekomen.