Mijn bouwer is failliet, en nu?

Als u bouwer failliet gaat, moet u dit zo snel mogelijk melden bij uw verzekeraar. Die zorgt voor een afbouwregeling en eventueel voor een vergoeding als de oplevering vertraging oploopt.

Controle van aannemer door garantie-instituut

Uw verzekeraar (garantie-instituut) voert verschillende controles uit om eventuele risico’s voor u zo veel mogelijk te beperken. Helaas kunnen deze controles nooit alle risico’s uitsluiten. Maar met een garantieregeling met het Keurmerk GarantieWoning beperkt u de schade, als het toch fout gaat.

Afbouwgarantie of insolventiewaarborg

Als uw bouwer onverhoopt failliet gaat, is dat heel vervelend. Met een garantieregeling met het Keurmerk GarantieWoning wordt de schade vergoed als uw huis niet of niet zonder bijbetaling kan worden afgebouwd. De verzekeraar laat uw huis afbouwen en onderhandelt voor u met de curator en de nieuwe aannemer. De verzekeraar kan er ook voor kiezen u de termijnen terug te betalen die u al heeft betaald, plus rente. Dit deel van de garantie wordt aangeduid als ‘insolventiewaarborg’ (insolventie betekent faillissement) of afbouwgarantie.

Mogelijk ook vergoeding voor vertraagde oplevering

De kans is groot dat u door het faillissement langer moet wachten tot uw huis af is. Als de uitloop langer is dan tien procent van de oorspronkelijke bouwtijd, heeft u recht op een vergoeding. Voor de eerste tien procent uitloop geldt géén vergoeding. Daarna krijgt u voor iedere extra dag bouwtijd een bepaald bedrag. Hier zit wel een maximum aan.

Meer informatie:

  • SWK heeft een formulier faillissement SWK op haar site staan, waarmee u een verzoek tot herstel kan indienen als de aannemer failliet is.
  • Vraag & antwoord: Garantie.