Onderzoekers TU Delft positief over herstel woningmarkt

De koopwoningmarkt in Nederland zal zich dit jaar verder herstellen. Dat verwacht onderzoeksinstituut OTB van de TU in Delft.

Woningmarkt: verkoop naar niveau van voor de crisis

Het OTB schrijft in zijn Monitor Koopwoningmarkt 1e kwartaal 2015 dat de verkoop van bestaande huizen in het derde kwartaal van dit jaar zal oplopen tot bijna 45.000. Dat is ongeveer net zo veel als voor het uitbreken van de crisis in 2008.

Ook herstel verkoop nieuwbouwhuizen

De verkoop van nieuwbouwhuizen vertoont een vergelijkbare trend, aldus het OTB. Het onafhankelijke instituut verwacht dat het aantal verkochte nieuwbouwhuizen in het derde kwartaal rond de 8.500 ligt. Ook dat komt in de buurt van de verkoopcijfers kort voor de crisis. Het OTB baseert zijn prognoses op de cijfers van het eerste kwartaal, van onder meer het CBS, de NVM en de Vereniging Eigen Huis.

Stijging prijzen

De verkoopprijzen liggen dit jaar nog niet op het niveau van voor de crisis. Maar ze stijgen wel, zij het voorzichtig. Het OTB voorspelt dat de prijsstijging door zal zetten en dat de huizenprijzen rond 2018 weer op het niveau van voor de crisis zullen liggen (afgezien van de inflatie).

Meer consumenten willen ‘instap klaar’ huis

Het OTB ziet verder dat steeds meer consumenten een voorkeur hebben voor huizen waar ze niets meer aan hoeven doen, huizen dus die ‘instap klaar’ zijn. De aanscherping van de leennormen, waardoor het steeds lastiger wordt een verbouwing en het vernieuwen van keuken en sanitair mee te financieren, is hiervan de oorzaak.

Nog altijd veel huizen ‘onder water’

Hoewel de koopwoningmarkt zich verder herstelt, staan nog altijd veel koopwoningen ‘onder water’, schrijft het OTB. Dat is een remmende factor voor het herstel. Het OTB pleit daarom voor maatregelen om ook voor die groep de doorstroming naar een ander huis mogelijk te maken.

Meer informatie