Opleverpunten oplossen

Bouwen is mensenwerk; er kan altijd iets misgaan. Dit soort gebreken noemen we opleverpunten. De bouwer moet opleverpunten binnen drie maanden na oplevering oplossen. Lukt dat niet, dan kunt u hem in gebreke stellen.

Opleverpunten meestal snel opgelost

De kans dat u geen opleverpunten heeft, is helaas klein. Maar de meeste bouwers herstellen de geconstateerde gebreken zonder problemen binnen de vereiste termijn van drie maanden. Nadat de opleverpunten zijn opgelost, doet u de laatste betaling aan de aannemer.

In gebreke stellen, schadevergoeding eisen

Lost de bouwer de opleverpunten niet tijdig op, dan kunt u de bouwer in gebreke stellen. In het uiterste geval kunt u in een procedure een schadevergoeding eisen.

Kwaliteitsverbetering

Of u nu veel of weinig opleverpunten heeft, het is altijd vervelend als er bij de oplevering iets aan uw huis mankeert. Bouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen begrijpen dat. Zij werken daarom actief en voortdurend aan de verbetering van hun dienstverlening. Dat doen ze onder meer via enquêtes. Na oplevering van uw huis kunt ook u een enquête ontvangen over het bouwbedrijf dat uw huis heeft gebouwd. Vul deze enquête in. Dan werkt u mee aan verdere kwaliteitsverbetering in de bouw.

Meer informatie: