Jubelton keert terug. Ook vrienden mogen schenken

De ‘jubelton’ komt terug. Vanaf 1 januari 2017 mag u, onder voorwaarden, een schenking tot 100.000 euro voor uw eigen woning ontvangen zonder dat u daar belasting over hoeft te betalen.

Voor de eigen woning

Als u gebruik wilt maken van deze vrijstelling, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U gebruikt de schenking voor de eigen woning. Het gaat daarbij om de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de woning, de aflossing van de hypotheek, de aflossing van een eventuele restschuld op uw vorige woning en de afkoop van rechten voor erfpacht, opstal of beklemming.
  • U bent tussen de 18 en 40 jaar.

Stabiliteit woningmarkt

De verruiming van de schenkingsvrijstelling is bedoeld om de stabiliteit op de woningmarkt te bevorderen. De maatregel moet leiden tot lagere schulden, onder meer doordat het mogelijk wordt de eigen woningschuld versneld en belastingvrij terug te betalen.

Jubelton ook enkele jaren geleden

Het is niet de eerste keer dat de jubelton wordt ingevoerd. Enkele jaren geleden werd de schenkingsvrijstelling ook verruimd tot 100.000 euro. Destijds was de maatregel tijdelijk en bedoeld om de toen inzakkende woningmarkt aan te jagen. Op 1 januari 2015 kwam er een einde aan. Maar dus niet voor lang.

Ook vrienden mogen schenkers zijn

Een van de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en de oude regeling is dat de schenking nu niet alleen van ouders hoeft te komen. Ook een neef, een zus of een vriend mag de schenker zijn.

Overgangsregeling

In principe mag u maar één keer van een verhoogde vrijstelling eigen woning gebruik maken als de schenking van dezelfde persoon komt. Maar als u in 2015 of 2016, of vóór 2010 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, geldt voor u een overgangsregeling. Simpel gezegd komt deze erop neer dat u een eerder ontvangen schenking onder de verhoogde vrijstelling met deze nieuwe schenking kunt aanvullen tot 100.000 euro. Informeer goed naar de precieze voorwaarden. De overgangsregeling is namelijk nogal complex.

Meer informatie: