Steeds grotere tekorten aan woningen in grote steden

De grote steden in Nederland krijgen in de komende twintig jaar te maken met steeds grotere tekorten aan woningen. Dat blijkt uit gegevens van PRIMOS/ABF, waarvan ontwikkelaar Heijmans een fraaie infographic online heeft gezet.

Grote steden: tienduizenden woningen tekort

Amsterdam spant de kroon, met een verwacht woningtekort in 2035 van bijna 53.000, ruim een verdubbeling van de schaarste die er nu al is. Ook in Utrecht is het verwachte woningtekort fors: ruim 24.000, bijna een verdubbeling van de huidige schaarste. In de twee andere grote steden (Rotterdam en Den Haag) zijn de verwachte tekorten in 2035 minder groot: rond de 10.000. Al is de procentuele toename daar groter. In Rotterdam stijgt het verwachte tekort met 58 procent, in Den Haag zelfs met 89 procent.

Trek naar de stad, ook door gezinnen

De toename van de woningtekorten in de grote steden komt enerzijds doordat steeds meer mensen in de stad willen wonen, ook gezinnen. Anderzijds is er juist sprake van gezinsverdunning; steeds meer mensen wonen alleen. In alle steden neemt het aantal eenpersoonshuishoudens dan ook fors toe.

Meer woningbouw in bestaand stedelijk gebied

De tekorten op de woningmarkt vormen een uitdaging voor bestuurders, planologen en ontwikkelaars. Zij spannen zich dan ook in om fors meer woningen te bouwen dan in de huidige plannen is voorzien. Volgens de NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars, moet het grootste deel van de nieuwe woningen in de komende decennia in bestaand stedelijk gebied worden gebouwd. De transformatie en herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen, leegstaande kantoren en ander verouderd vastgoed bieden hiervoor goede kansen, aldus de NEPROM.

Ook nieuwe woonwijken

Wel is het nog een hele uitdaging om op dit soort locaties voldoende tempo te maken om tijdig aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom, maar ook vanwege verschillende woonvoorkeuren, blijven ook nieuwe woonwijken nodig. Volgens de NEPROM zullen dit relatief kleinschalige, ruim opgezette nieuwbouwwijken zijn die aansluiten op bestaand stedelijk gebied en waarvan de bewoners gebruik zullen maken van de bestaande voorzieningen en infrastructuur.

Zoekgebied uitbreiden

Andere initiatieven komen ook van de grond. Zo proberen overheden en marktpartijen in de regio Amsterdam woningzoekenden te verleiden ook eens in gemeenten rondom de hoofdstad naar huizen te kijken, om zo de druk op de Amsterdamse woningmarkt iets te verlichten.

Meer informatie: